«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۵, پنجشنبه

خودمان هم اگر کون مان چندان پاک نباشد ... ـ بازانتشار

از زبانِ «بچه خوشگل نظام»:
من و تخلّف؟! نه بابا، این حرف ها چیه؟! من الحمدلله هم مادرم کونش پاک بود؛ هم بابام. خودمان هم اگر کون مان چندان پاک نباشد، انشاء الله پاکدست* هستیم.

ب. الف. بزرگمهر     هشتم شهریور ماه ۱۳۹۵


بر بنیاد گزارش «سازمان بازرسی کشور»، تخلف شهرداری در واگذاری زمین های گرانبها به تعاونی‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان و تخلف در فروش آنچه «خانه های نجومی» نامیده شده به افراد ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورده شده است. این خانه ها به یکصد «شخص حقوقی» و کمابیش ۱۵۰ تن «شخص حقیقی» واگذار شده که در میان آن‌ها نام ۷۲ تن از مدیران بلندپایه ی شهرداری نیز دیده می‌ شود.

از گزارش رسانه ها (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

* «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست؛ اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند ... بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.»

گفته های «سلطانعلی گدای +۹۵ میلیارد دلاری» در دیدار با آخوند پفیوز امنیتی و کلان دزدان دولت «زهدان اجاره ای»، دوم تیر ماه ۱۳۹۵


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!