«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۴, یکشنبه

قایقرانان رود ولگا

«قایقرانان رود ولگا»، ترانه ای روسی، گردآوری شده از سوی «میلی بالاکیرف» است. این ترانه که  قایقرانانِ رود ولگا آن را می خوانده اند، الهام‌بخش «ایلیا رِپین» برای نگاره گریِ یکی از نگاره های پرآوازه اش به همان نام شد. در ویدئوی پیوست، هم این نگاره و هم آن ترانه، یکجا ساخته و پرداخته شده است.

بنیاد داده ها، برگرفته از «تلگرام هنر اعتراضی» با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

ویدئوی پیوست: قایقرانان رود ولگا


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!