«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۰, شنبه

این بچه انقلابی تان را خودمان بزرگ کرده ایم ...


این بچه انقلابی تان۱ را خودمان بزرگ کرده ایم و درس و مشق یادش داده ایم. نامه نگاری ها و بلبل زبانی هایش به هیچ جای مان برنمی خورد؛۲ ولی برای برخی از شما ایرانیان خوشایند و گوشنواز است. برای ما همین بس که کارش را چون گذشته، خوب انجام دهد و دستاوردهای نیکو ببار آورد. کارکرد شایسته و بی کم و کاست «برجام» که چیزی جز زیر ساتورِ «قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملت ها» ماندنِ دست شان بیش نیست و آمادگی برای گفتگوهای تازه در هر ترازی، درست همان چیزهایی است که ما و همدستان مان در «جامعه جهانی» خواهانیم. کوچک ترین نگرانی نیز در کار نیست؛ همه چیز زیر مهار ماست و بر پایه برنامه بخوبی پیش می رود. به هر رو، برای آن ها که هنوز ندیده اند، من باری دیگر پرده را کنار زدم۳ که پنهان و آشکار را با هم ببینند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

پی نوشت:

۱ ـ اشاره به سخنان رهبر دَبَنگ که این مردک خودفروخته را «بچه ی انقلاب» خوانده بود.

برگرفته از یادداشت «کار از چاشنی گذشته؛ خود آقا گواه است ...»، ب. الف. بزرگمهر    ۱۹ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴

۲ ـ «همانطور که شما در بیانیه خود پس از خروج ایالات متحده از برجام تصریح کردید:
՛ضروری است تمامی نگرانی ها از اجرای برجام از طریق سازوکار موجود در برجام پیگیری شود՝
...
به منظور اثبات حسن نیت خود و تمایل جدی به حفظ برجام، مایلم بار دیگر اعلام نمایم جمهوری اسلامی ایران به همکاری کامل و موثر خود با با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داده و آماده است تا جهت تضمین اجرای کامل برجام به گفتگو در هر سطحی ادامه دهد.
...
بیانیه‌های مقامات آمریکایی مبنی بر قصد آنها برای اقدام علیه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵)، بسیار نگران‌کننده است و ممکن است اوضاع را به شرایط غیرقابل‌کنترل بکشاند.»

گزیده ای برگرفته از نامه ی قره نوکر «یانکی» ها در ایران: «سیِّد از خر جسته» به سوسمار پرتغالیِ تمرگیده در جایگاهِ دبیرکل سازمانِ نامور به «ملت های یگانه»، «انتخاب»  ۲۰ اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

۳ ـ «غلط می کنیم یا راست می کنیم، تفاوتی نمی کند ...» ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!