«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۳, شنبه

... و این، یکی از ارزشمندترین دستاوردهاست

«اگر تا پیش از روز کارگر پارسال، این نام برای من و خیلی دیگر از خانواده ها تنها یک مناسبت در تقویم بود، با پشت سر گذاشتن این یک سال، همگی بیش از پیش با این عنوان و معنای آن پیوند خوردیم. روز کارگر بهانه‌ای شد برای پیوند همه ی ما خانواده‌هایی که فرزندانی داشتیم که بی‌تفاوت نبودند؛ اعتراض را حق طبیعی خود دانستند و خاموش نماندند. شاید فرصتی شد تا دوباره ما هم به فرصت های فراموش‌شده، مثل حق اعتراض و مطالبه نگاهی بیاندازیم. این چندین ماهی که گذشت و زندگی ما را از جریان روزمره اش خارج کرد، تلنگری بود بر اندیشه ها و باورهایی که فراموش کرده بودیم. ارتباط مستمر با خانواده های همفکر و فعالین سندیکاها و لمس نزدیکتر دغدغه‌هایی که شاید چون دغدغه ما نبود برای مان بی اهمیت بود، حاصل دیگری بود که از این ایام بردیم. در کنار آن به این باور نادرست که همیشه نسل جوان تر را مقصر می‌داند که با خامی و سرپیچی از اصول نسل قدیمی تر، بی فکرانه خود را و خانواده را به مشقت می‌اندازد، پی بردیم و دانستیم اندیشه درست و ایستادگی ربطی به سن و سال و تجربه ندارد و چه وقت ها که ما باید همراه آنها باشیم.»* ... و این، بی هیچ گمان و گفتگو، یکی از ارزشمندترین دستاوردهای جنبش کنونی طبقه کارگر ایران و زحمتکشان پیرامون آن است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

* نوشته ای ژرف نگرانه از مهرانه قاسمی (مادر ندا ناجی) به مناسبت روز جهانی کارگر، برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۳ اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!