«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه

وظیفه ی وزیر در رژیمی تبهکار: آمار کارهای تلنبار شده و پیش بینی پسرفت ها در آینده! ـ بازانتشار

در کنار دیگر ویژگی های رژیم تبهکار فرمانروا بر میهن مان، این نیز ویژگی ویژه ای است: ویژه در ویژه!

به دو نوشته ی برگرفته از رسانه ها در زیر اندکی باریک شوید! تنها این دو مورد نیست. تاکنون، بارها و بارها در رسانه های گوناگون خوانده ام که فلان وزیر در بهمان همایش یا در گفتگو با یک خبرگزاری، بجای آنکه آمار پیشرفت ها و بهبودی در زمینه ی کار خود را در میان نهاده، نشان دهد که زیر مدیریت وی، کارها تا چه اندازه پیشرفت کرده و در کنار آن به برنامه های آینده برای بهبود نارسایی های برجای مانده اشاره کند به  آمار پسرفت ها و نق و نق درباره ی نارسایی هایی که از وزیر یا دولت یپیشین بر دوش وی افتاده، بسنده نموده است! در کنار دیگر ویژگی های رژیم تبهکار فرمانروا بر میهن مان، این نیز وپژگی ویژه ای است:
ویژه در ویژه!

در بسیاری کشورها و از آن میان، کشورهای کم رویش آفریقایی، حتا با نادیده گرفتن سامانه ی اجتماعی ـ اقتصادی فرمانروا، وزیر یا دولتی که کارش را درست انجام نمی دهد، دیر یا زود برکنار می کنند. در کشورمان که نباید بگویم و حتا بهتر است زبانم را گاز بگیرم؛ در «ولایت آقا»، همه از ولی و وزیر و وکیل به «ذکر مصیبت» سرگرم اند؛ «ذکر مصیبت» بدبختی هایی که گویا ریشه در عاشورا دارند و هنوز دامنگیر ایرانیان است؛ همه به بهانه ی امام حسین می گریند؛ آنچه کم تر نشانه ای از آن دیده می شود، کار سازنده و پربار برای پیشرفت کشور است؛ کاری که در رژیم دزدان الله کرم، افزون بر همه ی چیزهای دیگر، نشدنی است.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۳


***

حسن هاشمی، «وزیر بهداشت» جمهوری تبهکار اسلامی:
«سالانه در کشور ۹۰ هزار نفر مبتلا به سرطان داریم که طی ۱۵ سال آینده این میزان ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.»
«خبرآنلاین»، «همایش پویش ملی مبارزه با سرطان»، ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۳

معصومه ابتکار، «رییس سازمان حفاظت محیط زیست» جمهوری تبهکار اسلامی:
«پیش بینی ها نشان می دهد تا سال ۲۰۵۰ خشکسالی و کاهش نزولات جوی در ایران ۱۱ برابر شرایط فعلی می‌شود.» 
«ایرنا»، ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!