«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۶, سه‌شنبه

سه فعل حرام دیگر یادتان رفت که بنویسید ـ بازانتشار

سه فعل حرام دیگر یادتان رفت که بنویسید:
پایکوبی و دست افشانی همراه با آواز بر فراز خیمه ی خرموش ها و ترساندن شان بگونه ای که ناچار شدند «نماز وحشت» بخوانند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸


***

«در تاریخ ۱۳آذر ۹۸ به اتفاق دیگر دوستانم، پیرو پرونده ی ՛ندای زنان ایران՝ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حضور یافتیم؛ من (مریم محمدی) به عنوانِ متهم ردیف اول و اسرین درکاله و ناهید شقاقی و اکرم نصیریان به ترتیب و با اتهامات:
۱ ـ تشکیل گروه (مریم محمدی) و عضویت در گروه برای دیگر دوستان در ندای زنان ایران به قصد براندازی

۲ ـ اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی

۳ ـ تبلیغ علیه نظام

۴ ـ انجام عمل فعل حرام با مصداق بی حجابی

جلسه دادگاه به ریاست قاضی افشار در حضور وکلا برگزار شد.

ما اتهامات فوق را قبول نکرده و دفاعیات خود را مطرح کردیم و در آخر، وکلای محترم: جناب آقای امیر رییسیان و سرکار خانم چراغی به دفاع از ما پرداختند.» ـ از «اینستاگرام مریم محمدی»

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!