«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ اردیبهشت ۱۷, چهارشنبه

دورِ هَمی هایی پرخرج و بی بر و بار برای سبزی پاک کنی و سخن چینی! ـ بازانتشار

این تنها نمونه ای از بیشمار نمونه های دیگر همایش ها در دم و دستگاه دیوانسالاری خر تو خر در رژیمی سگ مذهب است؛ همایش هایی پرخرج و بی بر و بار که در آن ها از همه چیز سخن به میان می آید جز رسیدگی به کار و بار دستگاه ها و نهادها، پیشرفت ها و واماندگی ها، بیلان کار و انتقاد از خود! گونه ای از آنچه جوانان به شوخی: «دورِ هَمی»* نام نهاده اند؛ «دورِ هَمی» هایی که اگر از دید کاربردی به آن نگریسته شود از دور هم گرد آمدن های زنان نگونبخت چندین نسل پیش به بهانه ی سبزی پاک کردن، ترازی پایین تر و کارکردی ناچیزتر دارد؛ دور هم گرد آمدن هایی که هم اندکی از تنهایی و درماندگی آن زنان که نقشی بیش از کُلفَت در خانه نداشتند، می کاست و جز سبزی پاک کنی یکدیگر و پشت سرِ این و آن سخن چینی کردن، دستِکم از این خوبی برخوردار بود که گاه گره کار درمانده ای گشوده می شد؛ برای دختری دَمِ بخت، شوهری یافت می شد و زنان جوان تر، برخی ترفندهای کهنه برای دلبری از شوهر یا راه های دست بسر کردن شان را از زنان جاافتاده تر و پیرزن ها می آموختند.

این کُرّه بزها دور هم گرد می آیند که پشت سر یکدیگر زرزر کنند؛ درباره ی کار نکرده خاموشی گزینند؛ آمارهای دروغ سرِ هم کنند و از همه بدتر بجای بررسیِ کارکرد خود به انتقاد از کسانی دیگر دست یازند که چندین سال پیش از خودشان، دست اندر کار بودند و درست بسان همین ها کشور را به تباهی کشاندند! انتقادهایی که پیش و بیش از هر کس دیگری، گریبان خودشان را می گیرد؛ و این یکی که فرنامِ «دودکش نظام» را برایش برگزیده و همانندی بسیاری با گونه ای از جانوران دریایی ژرفای میانگین اقیانوس ها با دیدگانی ریز و کم سو دارد، یکی از گستاخ ترین شان است. درباره ی اوضاع بسیار ناگوار کشور که کارگران و زحمتکشان کشور را دانسته و آگاهانه به مرگ گرفته تا نابود کنند و زمینه های فروپاشی کشور را از هر باره فراهم نموده اند، هیچ نمی گویم و نیازی به بازگویی آن نیز نیست. گزارش زیر که دانسته از یکی از تارنگاشت های نزدیک به «دولت زهدان اجاره ای» برگرفته ام را بخوانید و خود داوری کنید! چنین وضعیتی نمی تواند چندان بدرازا بکشد و بدرازا نیز نخواهد کشید. خیزش توده ای دی ماه گذشته، آن را بروشنی نشان داد. ترسم بیش تر از نابسامانی و سازمان نیافتگی توده های مردم و کار تلنبار شده ی سالیان درازِ روده درازهایی در اینسوست که در یکی از نمونه های آن، خود را با گستاخی، «سخنگوی اصلی و صادق جنبش مردمی» جا می زنند؛ بی آنکه توده های کار و زحمت، چنین کاریای ناچیزی بر دوش شان نهاده باشند.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ اسپند ماه ۱۳۹۶


* دور هم گرد آمدن جوانان بی هیچ آماج روشن، ویژه یا مناسبتی! دور هم گرد آمدن برای دور هم گرد آمدن و بس! و آماج سخنم در اینجا انتقاد از چنین کاری نه تنها نیست که کاچی به از هیچی!

***

در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور؛
جهانگیری: من را به سکوت توصیه کردند

معاون اول رئیس‌جمهور گفت:
من را توصیه به سکوت کردند و من هم گفتم چشم، ولی الان سر تا ذیل حکومت را به چالش کشیدند و می گویند انتخابات زودهنگام و بدون مهندسی برگزار شود.

معاون اول رئیس‌جمهور، صبح امروز در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران کل کشور با اشاره به اینکه از سال ۸۷ تا ۹۲ متوسط ایجاد شغل ۷۰ هزار نفر بود، اظهار کرد:
پنج سال گذشته به طور متوسط ۴۸۰ هزار شغل درست شده است که می گویند این خیلی بد است. در آن دوره که تورم ۳۵ درصد بود می‌گویند دوره خیلی خوبی بود، اما اکنون که تورم زیر ۱۰ درصد می گویند خیلی بد است.

وی در ادامه افزود:
وقتی رشد اقتصادی منفی هفت درصد بود می گفتند دوره خوبی بود الان که رشد اقتصادی به شش درصد رسیده است می گویند رکود است . برادر عزیز می دانید رکود یعنی چه؟ یکبار رکود را برای مردم تعریف کنید.

جهانگیری ادامه داد:
اگر گفته شود این اقدامات توسط دولت انجام شده است، اما به اقدامات بیشتری نیاز است ما این را قبول داریم و درست است ما بیش از ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم، ولی هنوز افراد بیکار زیاد داریم کارهای بزرگی انجام شده که نباید ‌آنها کوچک جلوه داد. اشتباه می کنند که دولت را ناکارآمد جلوه می دهند و به آمریکا که می خواهد بگوید نظام ناکارامد است همصحبت می شوند. شاخص‌های اقدامات دولت که مشخص است .

معاون اول با بیان اینکه من راجع به دوره بد کشور خیلی صحبت کرده‌ام، بیان کرد:
از مقطعی به من توصیه به سکوت کردند و من هم گفتم چشم، ولی الان سر تا ذیل حکومت را به بحث گرفته و می گویند انتخابات زودهنگام و بدون مهندسی برگزار شود. وقتی نگذاشتید اقدامات او گفته شود الان باید به این حرف‌ها جواب بدهید البته اگر لازم باشد من موتور را مجدد روشن می کنم.

جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه فرمانداران بالاترین مقام اداری و نماینده دولت در سطح شهرستان‌ها هستند، اظهار کرد:
فرماندار باید راجع همه مسائل اداره شهر خود اندیشه داشته باشد و بداند باید چگونه اقدام کند فرماندار می تواند حس دولت داری را در مردم تقویت کند، زیرا حس دولت داری زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات کشور است.

وی تاکید کرد اولین وظیفه فرماندار این است که شناخت دقیقی از حوزه مسئولیت خود، فرصت‌ها، تهدیدات چالش‌ها یا ابر چالش‌ها داشته باشد و برای آنها هم راه حل داشته باشد. فرماندار باید یک اطلس از مسائل و آسیب‌های حوزه خود ترسیم کرده و نقشه راهی برای حل مشکلات داشته باشد و برای شهرستان خود یک افق ترسیم کند. که این افق مبتنی بر برنامه‌هایی است که رئیس‌جمهور آن را در زمان انتخابات اعلام کرده است برنامه‌های توسعه هم می تواند افق دیگری باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه یکی از مهمترین تهدیداتی که متوجه مسئولان اجرایی و فرمانداران است، روزمرگی و حبس شدن در مسائل لحظه‌ای است، خاطر نشان کرد:
این روزمرگی باعث می شود فرصت مشورت با نخبگان و تفکر درباره مسائل آینده را نداشته باشیم و از مسائل اصلی کشور غافل شویم و یکباره ببینیم که آب یا هوا یک مسئله مهم در کشور شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون زمان کار است و باید با کار بیشتر امید مردم را بالا ببریم، تصریح کرد:
مسائل اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ما تحت تاثیر مسائل پرشتاب و سریع و تحولات جهانی و منطقه‌ای است، بنابراین باید برای مسائل راه حل نو داشته باشیم ما یا باید فکر خود را نو کنیم یا افرادی در کنار خود داشته باشیم که به ما فکر و ایده نو بدهند جامعه هم به سمت تنوع می رود و هم تفاوت. این تنوع هم می تواند تهدیدی باشد و هم می تواند فرصتی برای گفت‌وگو باشد و ما باید از این تنوع برای گفت‌وگو با مردم استفاده کنیم. از نقد و اعتراض مردم هم نباید نگران باشیم.

جهانگیری ادامه داد:
اتفاقات دی ماه ۹۶ هم خسارات و هم منافعی داشت همه شخصیت‌های سیاسی حتی از کسانی که انتظار نمی‌رفت بیان کردند که اعتراض حق مردم است البته در برخی اعتراضات حرفهای بی ربطی زده شد که برای ما قبل قبول نبود، اما همه به این نتیجه رسیدند که باید صحبت مردم را شنید. آنچه ما را باید نگران می‌کند نفرت، خشم و کینه مردم نسبت به مسئولان و نظام است، بنابراین نباید اجازه دهیم اعتراض مردم به نفرت و خشم تبدیل شود . هنر ما باید این باشد که به اعتراض مردم پاسخ دهیم. من به دبیرخانه دولت هم ماموریت دادم که کار قانونمندی برای پاسخگویی دولت به اعتراضات قانونی مردم انجام شود و دولت مکلف باشد، پاسخ اعتراضات را بدهد.

وی همچنین گفت:
ما باید با جامعه مدنی احزاب و جریان‌های سیاسی قانونی و شناخته شده گفت‌وگو کنیم راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما صرفا راهکاری تکنیکی و فنی نیست، راهکار اصلی ما سیاسی است اگر می خواهیم همه مسائل کشور را حل کنیم باید دنبال راهکار سیاسی باشیم، یعنی همه با هم باشند و در یک راستا قرار بگیرند. مثلا افزایش قیمت حامل‌های انرژی فقط با تصمیم و جلسه گذاشتن اجرایی نمی شود، بلکه همه قوا، دستگاه‌ها و در راس همه رهبری و مردم باید با گفت‌وگو به این نتیجه برسند که برای حل مشکل کشور باید مثلا این تصمیم را گرفت که خوشبختانه وزرات کشور وارد بحث و گفت‌وگو شده و جای گفت‌وگوهای سیاسی هم در وزارت کشور است، استانداران و فرمانداران نیز باید با نخبگان و احزاب وارد گفت‌وگو شوند.

«خبرگزاری آنا»   ۱۵ اسپند ماه ۱۳۹۶

بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم. برجسته نمایی های متن همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!