«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۹, جمعه

گره دشواری های مان که با ریال و تومان باز نمی شود

چشم امیدمان به همین گنجِ نهفته است.* گره دشواری های مان که یکی دو تا هم نیستند با ریال و تومان باز نمی شود؛ خوشبختانه حضرت آقا که از آب و فاضلاب نیز سررشته دارند، همدردی نشان داده و بخت مان را گشودند.

از زبان تبهکار دزد و دروغگویی به نام غلامرضا شریعتمداری:  ب. الف. بزرگمهر  نهم خرداد ماه ۱۳۹۹

* «خوشبختانه در سه روز گذشته سعادت یافتیم که خدمت رهبر معظم انقلاب اسامی حضور پیدا کنیم و در مورد مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان با ایشان مواردی را مطرح کردیم. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، توجه ویژه‌ای به مشکل آب و فاضلاب اهواز داشتند و موافقت کردند از ՛صندوق توسعه ملی՝ مبلغ ۵۰ میلیون یورو برای این مساله اختصاص یابد و سال آینده هم مبلغ ۵۰ میلیون یورو دیگر اختصاص یابد.»

از گفته های تبهکار اسلام پیشه ای به نام غلامرضا شریعتمداری، تمرگیده در جایگاه استاندار خوزستان در گفتگویی رسانه ای، برگرفته از «اقتصاد آنورِ خط»  هشتم خرداد ماه ۱۳۹۹

پی افزوده:

ویدئوی پیوست، نشست استاندار تبهکار و مسوولین استان برای گره گشایی چالش بی آبی، گوشه ای از درگیری مردم بی آب مانده و نیز هشدار «امام سیزدهم» را دربردارد که سرشت هواداران خود را نیک شناخته بود.

از دید شما کدامیک، آن نشست یا درگیری مردم بجان آمده، ناپاسخگویی (بی مسوولیتی) پدید آمده را باریک تر به نمایش می نهد؟

ب. الف. بزرگمهر  نهم خرداد ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»): گره دشواری های مان که با ریال و تومان باز نمی شود (نامگذاری ویدئو از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!