«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

به پیگیری بازداشت کارگران پرخاش خواهیم کرد

نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز جهانی کارگر دستگیر شده، بدون هیچ خبری در اختیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است. تاکنون بازپرس پرونده هیچگونه اطلاعی از وضعیت ایشان به خانواده نسرین نداده و این شرایط باعث نگرانی خانواده و دوستان نسرین گشته است.

ناهید خداجو، عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز که در همان روز جهانی کارگر دستگیر شده، در بند ۲۰۹ اوین زیر بازجویی وزارت اطلاعات است. برای ناهید، قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی و همچنین قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است و این به معنی آن است که حتی درصورت تأمین وثیقه باز در بازداشت خواهد ماند.

فرهاد شیخی از دیگر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز که در روز جهانی کارگر و در مقابل مجلس دستگیر شده با اینکه دیروز تأمین کفالت شد، از بازداشت آزاد نشد و بازپرس پرونده اعلام نموده که قرار بازداشت یکماهه نیز برایش صادر شده و هنوز بازجویی از فرهاد در جریان است.

پروین محمدی، نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز ششم اردیبهشت و به همراه تعداد دیگری از کارگران در پارک جهان نمای کرج دستگیر شده بود، یازده روز است که بهمراه هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر در بازداشت آگاهی کرج بسر می برند و هیچگونه ملاقاتی با خانواده نداشته اند و بدون هیچ جرمی، بازپرس پرونده از آزادی ایشان و یا توضیحی درباره پرونده این سه نفر سر باز می زند.

این کارگران بازداشتی بهمراه تعداد زیاد دیگری از کارگران در روز جهانی کارگر، بدون هیچ دلیلی و به اتهامات واهی به گروگان گرفته شده اند.

دفاع از حق معیشت و زندگی هم طبقه ای های مان، بدیهی ترین حق هر کارگری است. دستگیری و ضرب و شتم کارگران و ادامه این بازداشت ها جنایتی عیان در حق ما کارگران است.

نهادهای امنیتی و قضایی بدانند که کارگران درمقابل این همه بیحقوقی ساکت نخواهند ماند و چنانچه به فوریت کارگران بازداشتی آزاد نشوند، در مقابل ادامه بازداشت این دوستان دست به اقدامات مقتضی خواهند زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، ضمن فراخوان به تمامی کارگران و تشکل های کارگری برای اعتراض به ادامه بازداشت دستگیر شدگان به هر طریق ممکن، از طریق مکاتبه با نهادهای بین المللی، تعرض به کارگران ایران توسط نهادهای حکومتی را به گوش نهادهای بین المللی کارگری و حقوق بشری خواهد رساند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران   شانزده اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ (با اندک ویرایش درخور در نشانه گذاری ها از اینجانب؛ برنام یادداشت نیز پارسی نویسی شده است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!