«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ تیر ۲۸, شنبه

برای همین است که آن مردک، هر روز دماغش درازتر از دیگران می شود!


مبلغ یارانه ی دریافتی برخی روزی نامه ها را در سال های ۱۳۹۸۸ تا ۱۳۹۰ در جدولی درج کرده و نوشته است:
تارنگاشت «فرارو» به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارشاد از پرداخت ۶ میلیارد تومان یارانه به روزنامه ی «کیهان» و ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به روزنامه ی «ایران» در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ خبر داده است.

این تارنگاشت، روز چهارشنبه (۲۵ تیر ماه ۱۳۹۳) به نقل از این منبع آگاه نوشته، روزنامه‌های «جوان»٬ «رسالت» و «وطن امروز» هم در این سال‌ها به ترتیب ۱.۵ ٬ ۲.۲ و ۲.۲ میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند.

«فرارو» یارانه دریافتی روزنامه نوپای «عصر ایرانیان» از آنِ بیژن نوباوه را نیز ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.

آنگونه که این تارنگاشت نوشته، در این سه سال روزنامه‌های «شرق»٬ «اعتماد»٬ «آفتاب یزد» و «همشهری» به ترتیب ۴۰۰ ٬ ۳۰۰ ٬ ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان یارانه دریافت کرده‌اند.

«فرارو» می افزاید:
«در سال اول وزارت محمد حسینی، روزنامه‌های کیهان، وطن امروز، رسالت، جوان و عصر ایرانیان یک چهارم یارانه کل رسانه ها را از آن خود کرده بودند.

این تارنگاشت از این کار «وزارت ارشاد» دوران محمود احمدی‌نژاد با عنوان «بذل و بخشش‌های کلان یارانه مطبوعات برای خواص» نام برده است.

۲۵ تیر ماه ۱۳۹۳

برگرفته از تارنگاشت «فرارو» با پارسی نویسی و ویرایش درخور از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
برای همین است که آن مردک به اصطلاح سرپرست «کیهان»، هر روز دماغش از دیگران درازتر می شود!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!