«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۷, سه‌شنبه

«مرگ بر اسراییل» از شعار تا کردار!


تصویری از مردک پیزوری با شعارنوشته ی «مرگ بر اسراییل» در دست، درج کرده و زیر برنام «نبرد فلسطین، نبرد سرنوشت است»، یکی از پرگویی های وی در گذشته را بازگو نموده است:
نبرد فلسطین ، جنگ دنیای اسلام با دنیای استكبار است و سرنوشت این نبرد در فلسطین رقم خواهد خورد. «امروز ملت فلسطین به نمایندگی از امت اسلام در مقابل نظام سلطه ایستاده است». از زمانی كه ملت فلسطین، اهداف، فضا، رفتار و منش اسلامی را در مبارزه حاكم كرد، هر روز شاهد موفقیت و پیشرفت ملت فلسطین هستیم. تحقق دنیای بدون آمریكا و اسراییل، دست یافتنی و شدنی است. به پیش بینی‌های حكیمانه و آگاهانه ‌امام راحل درباره سقوط نظام ستم‌شاهی، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سرنوشت ذلت بار صدام حسین نگاه کنید؛ امام فرمودند كه سلطه شرق و غرب بر دنیا باید از بین برود؛ هرچند افراد ضعیف النفسی كه فقط دنیای مادی و علایق خود را می‌دیدند، چنین سخنانی را باور نمی‌كردند. حضرت امام خمینی (ره) درباره رژیم صهیونیستی نیز فرمودند كه رژیم اشغالگر قدس باید از صفحه روزگار محو شود و به ‌حول و قوه ‌الهی، بزودی جهان بدون آمریكا و صهیونیسم را تجربه خواهیم كرد. امام راحل بدرستی در مبارزه با دنیای كفر و استكبار، نقطه‌مركزی ‌و فرماندهی قرارگاه دشمن یعنی رژیم‌اشغالگر قدس را هدف قراردادند.» (۴ آبان ماه ۱۳۸۵ در حاشیه اجلاس دنیای بدون صهیونیسم)

از «گوگل پلاس»  با اندک ویرایش در نشانه گذاری از اینجانب.  ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
خود تو نکبت و دم و دستگاه جمهوری اسلامی نیز بخشی از همین استکبار هستید و در کردار به پیشبرد سیاست های امپریالیست ها و اسراییل کمک شایانی کرده اید! باریک تر بگویم:
هیچ حاکمیتی از دوران پیدایش کشوری ساختگی به نام اسراییل تاکنون به اندازه ی حاکمیت تبهکار جمهوری اسلامی به آن در گفتار و کردار خود یاری نکرده است. اگر برخی کارهای نادرست و ناشایست این حکومت در نخستین روزها و شاید نخستین دو سال انقلاب بهمن را می شد به پای نادانی، ندانمکاری و نابخردی شان نوشت که تاریخ نشان داد در همه ی موردها چنین نیز نبوده، از دوره ی به قدرت رسیدن ضدانقلاب زیر پوشش اسلامی (انجمن حجتیه، فراماسون ها، برادران ایرانی اخوان المسلمین و آخوندهای انگلیسی و به تازگی آمریکایی و نیز بورژوا لیبرال های اسلام پیشه) در حاکمیت رژیم تبهکار و  سزاوار سرنگونی کنونی ایران، بسیاری کارها دانسته و آگاهانه بوده است؛ رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، گرچه شاید برای برخی باورکردن آن هنوز دشوار باشد، دست در دست اسراییل و همکار امپریالیست های یانکی، انگلیسی و اروپایی در منطقه است؛ همکاری هایی در زمینه های گوناگون اقتصادی، نظامی و سیاسی! این صورتک نیز که اینجا و آنجای آن تا اندازه ای دریده شده، بسان دیگر صورتک هایی چون مقدس نمایی بزودی فرو خواهد افتاد.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۵ جولای ۲۰۱۴ («گوگل پلاس») 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!