«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۸, چهارشنبه

گشت ارشاد، طرح افزایش جمعیت!


راننده ی پراید، بزن بغل!

ـ خواهرتونن؟

ـ نه!

ـ خانومتونن؟

ـ نه!

ـ اصلا نسبتی دارین؟!

ـ نه!

ـ به هر حال، خیلی به هم میاین! کاش با هم ازدواج کنین! بچه تون خوشگل میشه!

«گشت ارشاد، طرح افزایش جمعیت»

از «گوگل پلاس»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!