«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۵, یکشنبه

دستپخت همکاری نافرخنده با امپریالیست ها و پیگیری «بنیادگرایی یهودی» در کالبد "اسلام"!


زیر برنام «یورش غافلگیرانه ۲۰۰۰ داعشی به کربلای معلی در شب گذشته» نوشته است:
«به گزارش شیعه آنلاین، اخبار رسیده از شهر کربلای معلی گواه آن است که نیروهای تروریستی ـ تکفیری ”دولت اسرائیلی عراق و شام“ (”داعش“) با کمک و پشتیبانی نیروهای بازمانده از رژیم قروپاشیده ی «بعث»، نیمه شب گذشته کوشیدند تا به شهر کربلا همه سویه یورش برند.

به گزارش خبرنگار شیعه آنلاین در کربلا، یورش شب گذشته ی تروریست ها به کربلا بسیار سنگین و در نوع خود بی پیشینه بود؛ ولی بحمدالله با پایداری نیروهای ارتش عراق و نیروهای مردمی و پشتیبانان حرم،‌ تروریست ها و «بعثی» ها در اجرای طرح و نقشه شوم خود کامیاب نشده و یورش آنان شکست خورد.»

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر
 
می نویسم:
خبر بسیار آزاردهنده ای است. کاملن روشن است که امپریالیست های یانکی، طرح جنگ های مذهبی شیعه ـ سنّی را به عنوان یکی از سناریوهای همراستا در کنار سناریوهای دیگر پیش می برند و زمینه های به آتش کشیده شدن منطقه را با کشاندن ایران به جنگ فراهم می کنند. گستردگی خاک و موقعیت جغرافیایی ـ سیاسی ایران و نیز تاثیر گسترده ی تاریخی ـ فرهنگی آن بر دیگر خلق های منطقه بویژه در پهنه ی آریانا هنوز خاری در گلوی حرامزاده ها و سد بزرگی در راه نقشه های اهریمنی شان است.

همه ی این ها در شرایطی است که حاکمیت تبهکار جمهوری اسلامی را نیز کم و بیش به سرسپردگی کشانده اند و همین امر، بزرگ ترین انگیزه ی نیروبخش امپریالیست ها برای شتاب بخشیدن به نقشه های پلیدشان است؛ اینک، کارشان با این رژیم فرومایه از «گرفتن دم گاو» گذشته و بر پشت "جانور" نیز گرچه نه چندان استوار، سوار شده اند.

من اطمینان کامل دارم که نیروهای اهریمنی سرمایه که در پی چنگ اندازی مستقیم و از دید آن ها بی سرِ خر بر منطقه و خاستگاه های انرژی نفت و گاز آن هستند، در آینده همین نیروی تروریستی تازه سر برآورده را حتا به جنگ ابزارهای اتمی نیز ساز و برگ خواهند داد تا بخش بزرگی از منطقه و بویژه گرامی میهن ما را نابود کنند؛ کاری که خود مستقیمن، انجام آن را در دسترس و به سود سیاست های جهانی خود نمی بینند و هم اکنون از توان انجام آن برخوردار نیستند.

مرگ بر امپریالیسم! مرگ بر سیهونیسم و همه ی جانبداران و همدستان شان در کالبد حاکمیت جمهوری اسلامی که «بنیادگرایی یهودی» و سیهونیسم را در کالبد آنچه «بنیادگرایی اسلامی» نامیده شده، پی گرفتند و به نهادینه کردن این برنامه ی امپریالیستی در کشورهای اسلامی کمکی شایان نمودند. اینک، فرآورده های تلخ آن را می بینید و این حاکمیت ضدمردمی با آن رهبر دروغگوی انقلابی نما، دستپخت همکاری نافرخنده شان با امپریالیست ها را خود نیز ناچارند با اخم و تخم بخورند.

سرنگون باد رژیم تبهکار جمهوری اسلامی!

ب. الف. بزرگمهر    پنجم امرداد ماه ۱۳۹۳


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!