«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۴, شنبه

صورتک ضد اسراییلی نیز بسان صورتک ضد آمریکایی، دریده خواهد شد!


تصویر پیوست را از یکی از رسانه ها برگرفته و نوشته است:
«از آغاز یورش تازه ی رژیم سیهونیستی به نوار غزه تاکنون بیش از ۱۴۷ کودک کشته شده اند.»

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

می نویسم:
مرگ بر رژیم سیهونیستی اسراییل و پشتیبانان آن از «شیطان بزرگ» و همدستانش اروپایی و منطقه ایش گرفته تا رژیم تبهکار جمهوری اسلامی که تاکنون، برخلاف همه ی ادعاهای ضداسراییلی اش، در کردار آب به آسیاب همان ها ریخته و خود نیز از همان گونه است.

این صورتک نیز بسان صورتک ضدآمریکایی، دیری نخواهد پایید و بسیاری بده بستان های پشت پرده در این زمینه نیز روشن خواهد شد.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم امرداد ماه ۱۳۹۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!