«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۳ مرداد ۲, پنجشنبه

آیا در ژرفای هستی خود، سرافکندگی ایران و ایرانی را درمی یابید؟


به گزارش زیر باریک شوید! بخش عمده ای از آن در سایر گزارش ها نیز آمده است؛ ولی در گزارش زیر که خرده ریزهایی از همداستانی های رژیم تبهکار جمهوری اسلامی با امپریالیست ها در زمینه ی چالش هسته ای را دربرمی گیرد، دو نکته ی مهم هست که در جای دیگری به آن اشاره نشده و چون از سوی خود دولت ایالات متحد به میان آمده، نمی تواند آنچنان آغشته به نیرنگ بازی های رسانه ای باخترزمین باشد. آن دو نکته را برجسته نمایش داده ام و بویژه یکی از آن دو بخش، گوشه ای از ناگفته های رژیم تبهکار زیر برنام «بسته شفاهی» را بازمی تاباند که چنانچه براستی اینگونه باشد، نه تنها نشاندهنده ژرفای خواری و تن دادن این رژیم پلید به خواسته های نامشروع و زورگویانه ی امپریالیست هاست که همچنین، رقم سترگ و بی پیشینه ی حیف و میل نمودن سرمایه های ملی ایران، پایمال نمودن کار و کوشش انجام شده از سوی دانشمندان و دست اندرکاران پژوهش های هسته ای و نیز از میان بردن منابع معدنی کشور را به نمایش می گذارد. سخن بر سر این بخش از گزارش است:
«طبق اعلام دولت آمریکا، ایران همچنین متعهد شده است همه اورانیوم غنی‌شده درصد پایین، یعنی دو درصد و پایین‌تر که برآورد می‌شود حجم آن دست‌کم به سه تن می‌رسد، به اورانیوم طبیعی برگرداند.»

آیا درباره ی آینده ی میهن مان با چنین حاکمیتی اندیشناک نمی شوید؟ آیا روشن نیست که برخلاف دروغ های پیش تر بر زبان آمده ی کهنه جاسوسان دست اندرکار رژیم درباره ی برسمیت شناختن حق غنی سازی اورانیوم ۵ درصد برای آماج های صلح جویانه۱ که دولت «حسن آقا» با نادان پنداشتن مردم ایران کوشید آن را بیروزی جا بزند و بخورد مردم بدهد، امپریالیست ها حتا غنی سازی اورانیوم پایین تر از دو درصد را نیز نپذیرفته اند!

برای آن ها که تا اندازه ای با جُستار معدنکاری و غنی سازی اورانیوم و دشواری های آن آشنا هستند و من نیز تا اندازه ای از آن سر در می آورم، برگرداندن سه تُن اورانیوم غنی شده که ارزش بالقوه ی این عنصر در طبیعت، اگر بیش از ردیف کانی های کمیاب سری «اُکتینیدها» و «لانتانیدها» نباشد، کمتر نیز نیست، به آرش لگدمال کردن حجم سترگی کار و سرمایه و دوباره کاری، این بار از سویه ای دیگر است. درست به خاطر نمی آورم و هم اکنون بخت و شکیبایی بایسته برای جستجو و یافتن پاسخ آن ندارم۲، ولی آیا اورانیوم غنی شده را می توان به اورانیوم طبیعی بازگرداند؟ تا آنجا که می دانم، چنین کاری شدنی نیست. آیا امپریالیست های «یانکی»، حاکمیت فرومایه و همراه با آن ما مردم ایران را ریشخند نکرده اند؟! و از همه مهم تر، آیا اورانیوم غنی شده تاکنون، به عنوان بخشی دیگر از آن «بسته شفاهی» ریشخندآمیز در اختیار کشورهای «۵+۱» نهاده نشده و آن سر و کله زدن های جداگانه ی پس از آبروریزی ژنو برای همین نبوده است؟

آیا در ژرفای هستی خود، سرافکندگی ایران و ایرانی را درمی یابید؟ آیا نباید برای سرنگونی این رژیم پلید و ایران بربادده جنبید و همه ی نیروها را برای این مهم سمت و سو داد؟ این را بویژه به حزب ها و سازمان های مدعی می گویم! به آن ها که اگر چشم انتطار دگرگونی از آسمان یا پدیداری این یا آن رهاییبخش از چاه غیب نیستند، گوشه چشمی به "گره گشایی" دشواری ها آنچنانکه در کشور همسایه مان عراق رخ داد، دارند و شاید چشمداشت به کلاهی از نمد چنگ اندازی سربازان بیگانه به خاک کشورمان! امیدوارم که شرایط را بهتر دریابند؛ چشم براه نمانند تا پس از این یا آن رخداد به تعبیر و تفسیر آن بنشینند. مردم به ستوه آمده ی کشورمان، طبقه ی کارگر فداکارش، روشنفکرانی که با همه ی دشواری ها پایدار ماندند و تن به کوچ ندادند و آتش زیر خاکستر نهفته ای که ولی فقیه و پیرامونیانش را سخت اندیشناک آینده نموده، نیازمند چنان حزب ها و سازمان های سیاسی مفسر اوضاع نیستند؛ باید هرچه زودتر، اندیشیده و حساب شده و نه بی گدار پا به میدان چنین نبردی نهاد؛ هنگام آن مدتی است فرارسیده و تن زدن از آن به آرش فرو رفتن بازهم بیش تر خلق های میهن مان در باتلاقی است که بهره کشان جهان سرمایه با همدستی همین رژیم تبهکار فرومایه پدید آورده اند.

امیدوارم گوش هایی شنوا برای آن در میان همه ی ایرانیان یافت شود؛ رُک و پوست کنده بگویم:
با چنین روندی، سرافکندگی های بزرگ تری برای ایران و ایرانی در پیش است.

سرنگون باد رژیم تبهکار جمهوری اسلامی!

ب. الف. بزرگمهر    دوم امرداد ماه ۱۳۹۳  

پی نوشت:

۱ ـ چنین به رسمیت شناختنی، حتا اگر براستی چنین نیز بود، جُستاری ریشخندآمیز بیش نیست؛ زیرا چنین حقی در چارچوب سازمان جهانی پژوهش انرژی اتمی نه تنها در مورد ایران که در مورد همه ی کشورها پیش تر شناخته شده است و نیازمند مُهر تایید هیچ کشور جداگانه ای نیست!

۲ ـ امیدوارم دیگران و بویژه جوان ترها آن را بپژوهند یا اگر پاسخ آن را پیشاپیش می دانند، در میان گذارند!

***

جزئیاتی از توافق ایران و ۱+۵ برای تمدید مذاکرات

دولت آمریکا جزئیاتی از توافق ایران و قدرت‌های جهانی برای تمدید مذاکرات اتمی منتشر کرده است.

طبق توافق ایران و کشورهای ۱+۵ برای تمدید مذاکرات، تهران از یک سو به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده‌اش می‌رسد و از سوی دیگر باید اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصدی‌اش را از بین ببرد.

ایران در شش ماه گذشته نیمی از اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصدی را که داشت، رقیق و نیم دیگر را به اکسید تبدیل کرده است.

بر اساس متنی که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، ایران تعهد داده است در چهار ماه آینده همه ذخیره اکسید ۲۰ درصدی خود را به سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند.

ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی ایران در آغاز امضای توافق ژنو ۱۹۶ کیلوگرم اعلام شده بود که در ۶ ماه گذشته هر ماه ۱۵ کیلوگرم آن اکسید شده است.

سرعت اکسیدکردن اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد، کمتر از شش ماه گذشته خواهد بود.

تهران متعهد شده است در پایان چهارماه مذاکره، ۲۵ کیلوگرم از اورانیوم ۲۰ درصدی باقی‌مانده خود را اکسید کرده باشد. ۲۵ کیلوگرم از این مواد تا پایان ۴ ماه آینده به سوخت تبدیل می‌شود.

آمریکا می‌گوید تبدیل این اکسیدها به سوخت، روند بازگرداندن آن را برای استفاده احتمالی در ساخت تسلیحات هسته‌ای بسیار دشوار و طولانی‌تر می‌کند.

طبق اعلام دولت آمریکا، ایران همچنین متعهد شده است همه اورانیوم غنی‌شده درصد پایین، یعنی دو درصد و پایین‌تر که برآورد می‌شود حجم آن دست‌کم به سه تن می‌رسد، به اورانیوم طبیعی برگرداند.

وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که ایران در شش ماه گذشته به وعده‌های قبلی‌اش پای‌بند بوده است و این برای رسیدن به یک چاره دیپلماتیک درباره پرونده هسته‌ای ایران، امیدوارکننده است.

پیش‌تر باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز از این بابت ابراز رضایت کرده بود.

تلاش منتقدان کاخ سفید برای بستن دست دولت

طبق توافق فعلی برای تمدید مذاکرات، ایران همه اورانیوم پُر غنی‌شده را باید از بین ببرد

در همین حال طبق گزارش‌ها برخی از منتقدان کاخ سفید در کنگره آمریکا در پی مشروط کردن متن نهایی توافق احتمالی با ایران به تایید کنگره اند.

طبق بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرده، ایران در چهار ماه آینده به ۲.۸ میلیارد دلار از درآمدهای مسدودشده نفتی در بانک‌های طرف معامله‌اش دست‌رسی پیدا می‌کند.

در این بیانیه توضیح داده نشده است که این دست‌رسی مانند شش ماه گذشته به صورت قسطی خواهد بود و یا یک‌جا صورت می‌گیرد.

در همین حال تحریم‌هایی که در شش ماه گذشته معلق بوده‌اند، همچنان در حالت تعلیق می‌مانند.

پنج سناتور جمهوری‌خواه طرحی را پیش‌نهاد کرده‌اند که طبق آن، رئیس‌جمهوری آمریکا موظف می‌شود هرگونه توافق نهایی هسته‌ای با ایران را به کنگره ببرد.

طبق این طرح، قانون‌گذاران آمریکایی می‌توانند این توافق ارائه‌شده را رد کنند و از نو تحریم‌ها را علیه ایران وضع کنند.

این جناح سیاسی در واشنگتن پیش‌تر نیز در زمانی که اعلام شد ایران و کشورهای ۱+۵ مهلت مذاکرات را تمدید کرده‌اند، در این باره ابراز نارضایتی کرده بود.

این منتقدان به‌خصوص جمهوری‌خواهان در کنگره می‌گویند بیم دارند که باراک اوباما، رئیس‌جمهور دموکرات، بیش از اندازه به ایران امتیاز بدهد تا بلکه بتواند این مسیر دیپلماتیک را به نتیجه برساند و آن را یک پیروزی برای خود رقم بزند.

از پنج سناتور جمهوری‌خواهی که طرح جدید را پیشنهاد داده‌اند، لینزی گراهام، جان مک‌کین، مارکو روبیو، جیمز ریش و باب کارکر، همه به جز آقای گراهام عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هستند.
منع تمدید بیشتر مذاکرات

کسانی که چشم‌به‌راه توافق نهایی ایران و قدرت‌های جهانی اند، بیم دارند پیروزی جمهوری‌خواهان در سنا، دست کاخ سفید را در این باره ببندد

آقای اوباما به‌صراحت گفته است که اگر کنگره قانونی تصویب کند که شامل وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران باشد، آن را وتو می‌کند.

باب کارکر، یکی از حامیان طرح ارائه‌شده به سنا، می‌گوید این طرح، تحریم تازه‌ای علیه ایران وضع نمی‌کند بلکه به کنگره اجازه می‌دهد اگر توافق نهایی سر نگیرد، دنبال وضع تحریم‌های بیشتر برود.

این طرح همچنین تمدید مهلت مذاکرات برای بعد از مهلت چهارماهه فعلی ممنوع می‌کند. به این ترتیب اگر ایران و کشورهای ۱+۵ تا ۲۴ نوامبر به نتیجه نهایی نرسند، همه تحریم‌های تعلیق‌شده دوباره اعمال می‌شوند.

در روزهای گذشته برخی از اعضای کنگره آمریکا گفته بودند در دیدار با جان کری، وزیر خارجه آمریکا، برداشت شان این بوده که او به وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران چراغ سبز نشان داده است و آن را برای واداشتن تهران به دست‌یابی به یک توافق، مفید می‌داند.

وزارت خارجه آمریکا این اظهارات را به‌شدت تکذیب کرد و گفت این اعضای کنگره، تصورات خود را نقل کرده‌اند.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در اوایل نوامبر و ۲۰ روز پیش از پایان مهلت تمدیدشده مذاکرات هسته‌ای ایران برگزار می‌شود.

براساس گزارش‌ها رای‌گیری بر سر طرح تازه در مجلس سنا که اکثریت دموکرات دارد و بارها از سیاست فعلی باراک اوباما درباره ایران حمایت کرده، بعید است اما اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات پیروز شوند و در سنا به اکثریت برسند، وضع تغییر می‌کند.

برخی نظرسنجی‌ها می‌گوید احتمال می‌رود جمهوری‌خواهان مجلس سنا را هم در دست بگیرند.

برگرفته از تارنگاشت «بی بی سی»، وابسته با امپریالیست های کهنه کار انگلیس

بختی برای ویرایش و پارسی نویسی این گزارش نداشتم. ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!