«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۲ آبان ۱۷, جمعه

گوشه ای از واقعیت اقتصاد «ولایت آقا»!


تصویری از کاری خوابیده یا نیمه کاره در عسلویه درج کرده و می نویسد:
همه ی فازهای در دست ساخت پارس جنوبی از آن میان ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ و آن هایی که من آگاهی دارم به وضعیت نیمه تعطیل درآمده؛ چون دولت پول ندارد که به آنها بدهد. تنها یکی دو شرکت از آن میان «شرکت مپنا» همچنان کار را پی می گیرند!

برخی شرکت ها پس از ۸ ماه و برخی تا ۴ ماه حقوق کارگران و مهندسین شان را نداده اند و سایرین هر روز دارند کارمندان شان را بیرون می کنند.

فاز ۱۲ و ۱۵ ـ ۱۶ هم که دولت گفته تنها برای آن ها پول دارد، هر هفته اعتصاب است. گفته می شود تا پایان فروردین، بیش تر فازها کاملا می خوابند و من هم مانند ۵۰ هزار نفری که در این چند فاز کار می کنند، بیکار می شوم!

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب؛ عنوان نیز از آنِ من است.    ب. الف. بزرگمهر


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!