«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۱۴, سه‌شنبه

دانش آموزان ما بلدند چجوری ... ـ بازپخشش

دانش آموزان ما بلدند چجوری از گردنه ها و گذرگاه های سخت بیم برانگیز خود را به دبستان برسانند.* دست خدا بهمراه شان و فرشته ی رحمت الهی: حضرت عزراییل پشت و پناه شان!

از زبان «کیر خر نظام خرموش پرور»:  ب. الف. بزرگمهر   پنجم اسپند ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/02/blog-post_340.html

* گذرگاه دانش‌آموزان برای رفتن به دبستان، کوهستان جلزاب، میانکوی خاوری، لرستان، بهمن ۱۳۹۹

پرتور برگرفته از «اینستاگرام» عزیز محمدی‌منش (برگرفته از «تلگرام»  پنجم اسپند ماه ۱۳۹۹)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!