«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۲۱, یکشنبه

همه چیز همانگونه پیش رفت که خواست الله بود! ـ بازپخشش

چاره چیست؟! باید به خواست الله گردن نهاد!

عباس عراقچی: «متن اصلی توافق تقریبا کامل است و جز چند پاراگراف ... چیزی باقی نمانده است.»

متن توافق «تقریبا کامل شده»؛ «یک اختلاف عمده باقی است»، «بی بی سی»، ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۴

تصویر و نوشته ی زیر آن از «گوگل پلاس»؛ برنام و زیربرنام از آنِ من است. ب. الف. بزرگمهر

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/07/blog-post_12.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!