«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آذر ۷, جمعه

باید به تو نشانِ هوش بخشید، آقای باهوش الدوله! ـ بازانتشار

«زمینه‌های اقتصادی اعتراض‌های دی ماه سال گذشته با اعتراض‌های دهه ۷۰ مشترک بود؛ اما زمینه‌های اجتماعی اعتراض‌های ۹۶ متفاوت و خیلی عمیق‌تر بود.»

هدف اعتراض‌های دی ماه «اسقاط دولت» بود؛ ولی پس از آن روشن شد که «تضعیف دولت و نظام یک مسیر است». وی افزود:
«برخی فکر می‌کردند می توان بدون تضعیف نظام، دولت را تضعیف کرد؛ اما تجربه اعتراضات دی ماه نشان داد که تضعیف دولت و نظام یک مسیر است.»*

راز و رمزِ سرنگونی همین است دیگر! بله! آذرخش دی ماه ۱۳۹۶ به اندازه ای ژرف و نشانه گذار بود که آن فرومایه، ناچار به پذیرش فرومایگی خود شد و خود را «شخص حقیر»** خواند که در درستی آن، حتا «عُلمای بِلاد» نیز با آنکه هنوز دل بر زبان راندنش را ندارند، کم ترین دودلی در اندیشه ی خود راه نمی دهند. خوب شد که دریافتی آقای باهوش الدوله! تو باهوش تر از حزب ها و سازمان های کاریکاتور سوسیال دمکراسی انگلیسی و اروپایی هستی که هنوز این سخن باریک و پاکیزه را درنیافته یا نمی خواهند دریابند. باید به تو نشانِ هوش بخشید، آقای باهوش الدوله!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/01/blog-post_61.html

* گفته های شایان درنگِ حسام الدین آشنا، مشاور آخوند پفیوز امنیتی، حسن فریدون روحانی شده در «دولت زهدان اجاره ای»، در گفتگو با «خبرگزاری ایسنا» به تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۷

برگرفته از «کوردستان و کورد»  ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷  (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های متن نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

** «انتقاد مردم، فقط از دولت و مجلس و قوه‌ قضائیه نیست؛ نه، ممکن است از شخص حقیر هم انتقاد داشته باشند ...»، «ایسنا»، برگرفته از تارنگاشت «اخبار تجارت»  ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!