«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۱۸, یکشنبه

ستون های آفرینش ـ بازانتشار

دوربین فضایی «هابِل» در بیست و پنجمین سالگشت خود، نمای تازه ای از «ستون های آفرینش» در «توده ی کهکشانی عقاب» را به زمین فرستاد (تصویر پیوست). تصویر پرآوازه نخستین بار در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. این تصویرِ با خرده ریز بیش تر با سود بردن از دستگاهی که در سال ۲۰۰۹ روی دوربین «هابِل» کار گذاشته شده بود، گرفته شده و تیغه های نور گاز شناور از ستون ها و  ریخت های فواره مانندی را که گمان می رود از ستاره ای نوزاد بیرون زده، دربرمی گیرد.

برگردان از ب. الف. بزرگمهر 

***

این تصویر را که دیدم با خود گفتم فراخور بچه مذهبی ها و همه ی باورمندان به چیزهایی فراطبیعی است که به آن بنگرند و یک بار دیگر سترگی آفریننده را بستایند. تصویری براستی شگفت انگیز و زیباست؛ بسی زیباتر و درخشان تر از تصویر سال ها پیش از همین توده ی کهکشانی.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۶ دی ماه ۱۳۹۳ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/01/blog-post_63.html

 Latest News: Hubble launches its 25th anniversary celebration with new look at iconic “Pillars of Creation” image of the Eagle Nebula. The famous image was first released in 1995. This more-detailed depiction, captured by an instrument installed on the telescope in 2009, includes streamers of gas floating away from the columns and a jet-like feature that may have been ejected from a newborn star.

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2015/01/

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!