«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۳۰, پنجشنبه

خواستن، توانستن است؛ ولی، نه برای مزدوران! ـ بازانتشار

آقای چشم برهم! ما در پارسی زبانزد زیبایی داریم که می گوید:

«خواستن، توانستن است»؛ گرچه، نه برای مزدورانِ این و آن که اگر هم بخواهند، توانایی شان در گرو خواستِ خداوندشان است. به این ترتیب، می توان یک بند (بجای تبصره) به آن زبانزد زیبا افزود و با کاستن از زیبایی اش، چوبی برای توی سر تو زدن، فراهم نمود. دروغ هم نباف، مردک مزدور! از چُلاغعلی خرموش ها آموخته ای، هان؟ نکند همین تو بودی که «یانکی» ها را برای رویارویی با صددام به عراق فراخواندی تا به این بهانه، خواهر و مادر مردم عراق را بگایند و نفت که بجای خود، حتا نشانه های تاریخی اش را چپو کنند؟ مردک پفیوز! دروغی بگو که بگنجد! «داعش» که ساخته و پرداخته ی خودشان بود و اینک نیز از کم ترین هستی برخوردار نیست؛ آنچه هست، بزرگنمایی ها و بستن این یا آن تبهکاری تروریستی و آدمکشی در اینجا و آنجای جهان بریش جریانی است که چنانچه جانی بسیار اندک نیز داشته باشد ـ و من در این باره، سخت بدگمانم! ـ  به یاری دست های پنهان و آشکارِ خداوندان انگلیسی و «یانکی» اش که خداوندان تو و بسیاری دیگر از رژیم های تبهکار و مزدوران دست نشانده شان در منطقه نیز هستند، واپسین دَم ها را برمی آورد.

ب. الف. بزرگمهر  ششم تیر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/06/blog-post_34.html 

***

برهم صالح، رییس‌جمهوری [پوشالی] عراق، می‌گوید، بغداد در هیچ شرایطی نمی گذارد «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] از پایگاه‌های این کشور برای یورش به ایران سود ببرد. وی در گفتگو با رسانه ی دیداری «سی‌اَن‌اَن» افزود: «نمی‌خواهیم عراق به جایی برای انجام کارهای دشمنانه و رویارویی با همسایگان مان دگردیسد.» بگفته ی آقای صالح، عراق نیروهای نظامی «ایالات متحد» و «گروهبندی جهانی [جان ننه شان:] ضد تروریسم» را تنها با آماج رویارویی با «داعش» فراخوانده است!

برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  پنجم تیر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!