«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

خدای احد و واحد، تنها از آن ماست! ـ بازانتشار

خدای احد و واحد، تنها از آن ماست؛ خانه اش هم اینجاست. بحمدلله، تاکنون خدای سر براهی بوده و انشاء الله در آینده نیز خواهد بود. به هر رو، کلید خانه اش دست ماست؛ هر آن بخواهیم، در خانه اش را چفت و بست خواهیم زد تا بیخانمان شود.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/09/blog-post_20.html

زیرنویس تصویر:

ترکی مالکی، سخنگوی گروهبندی نظامی شیخک ها و خرسک های تازی در یورش به یمن


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!