«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

این ها در ولایت مان چیزهایی روشن و حل شده است! ـ بازانتشار

وقتی هر کدام از مسوولین نظام بحمدلله یک یا چند گذرنامه ی آمریکایی و انگلیسی و الی ماشاء الله جاهای دیگر در جیب دارند، خبرچینی برای بیگانه دیگر معنایی ندارد۱ ... حرف های سبزی پاک کنی و دور همی را که نمی توان خبرچینی نامید. خوب! اگر نگویم همه، بسیاری از برادران ما با سفارت انگلیس آمد و شد دارند. مگر همین برادرمان جناب آقای نمودار اسلام دکتر روحانی نبود که دنباله ی «درس خارج» را با سفیر انگلیس در تهران پی می گرفت؟!۲ خوب! بحمدلله همین درس ها به ایشان کمک کرد تا در انتخابات رای بیاورند و رییس جمهور شوند. این ها در ولایت مان چیزهایی روشن و حل شده است!

از زبان آخوند کون تغار نظام:   ب. الف. بزرگمهر    ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۶


پی نوشت:

۱ ـ در هماوندی با رسوایی خبرچینی زهرا اردشیر لاریجانی، نامور به «خانم وحید»، دختر صادق اردشیر لاریجانی، برای سفارت انگلیس در تهران

۲ ـ انگلیسی‌ها در سال ۸۴ به ما می‌گفتند شهردار تهران رئیس‌جمهور بعدی شما خواهد بود در حالی که ما فکر می‌کردیم هاشمی رأی می‌آورد. (تارنگاشت «انتخاب» ۱۷ اردی بهشت ماه ۱۳۹۲)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!