«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۸, سه‌شنبه

نهادهای امنیتی کُشتن جعفر عظیم زاده را در سر می پرورانند

یکشنبه شب مورخ ۲۶ مرداد پزشک زندان اوین دستور اعزام جعفر عظیم زاده به بیمارستان را صادر میکند تا ریه و قلب وی تحت مداوا قرار گیرد. جعفر عظیم زاده پس از اعتصاب غذای ۶۳ روزه در سال ۹۵ دچار بیماری‌های جدی قلبی و گوارشی ‌و ریوی شده بود. اکنون نیز که در زندان به همراه ۱۱ نفر دیگر از زندانیان بند ۸ به بیماری کرونا مبتلا شده و در بهداری مرکزی اوین بستری بودند متعاقب دستور پزشک برای اعزام اورژانسی او به بیمارستان، مأمورین نه تنها وی را به بیمارستان نمیبرند بلکه جعفر را به زندان رجایی شهر واقع در‌گوهردشت کرج منتقل میکنند و از دو شب گذشته تاکنون در سلول انفرادی بدون اجازه تماس با خانواده  ‌محبوس است.

این اقدام در حالی صورت میگیرد که جعفر به کرونا مبتلا شده و طبق نظر پزشکان ابتلای به کرونا برای افرادی که بیماریهای زمینه‌ای دارند بسیار کشنده خواهد بود. جعفر از پیشتر با مشکلات ریوی و قلبی و گوارشی روبرو بوده است و اکنون نیز بجای مداوا در بیمارستان خارج از زندان او را به زندان رجایی شهر که به قتلگاه زندانیان معروف است انتقال داده‌اند.

مجموعه اتفاقاتی که در‌ماه های اخیر علیه جعفر صورت گرفته است به شکلی فاحش نشان از این دارد که نهادهای امنیتی قصد کشتن وی را دارند. بخشنامه آزادی زندانیان ۲۸ اسفند ۹۸ قانوناً شامل وی میشد اما اجازه آزادی به او را ندادند و برای اینکه توجیه قانونی بر این عمل بگذارند در اقدامی بیسابقه طی فقط ۲۰ روز هم برایش پرونده جدیدی گشودند و هم جلسات بازپرسی و دادگاهی را انجام دادند و هم حکم ۱۳ ماه حبس مجدد را برایش صادر کردند. از همان زمان نیز تاکنون ‌پس از مراجعات هر روزه همسر و خانواده او برای اعطای مرخصی، با بیرون آمدن جعفر مخالفت ورزیده‌اند. تمامی این اقدامات ورای اعمال فشار جدی به همسر جعفر و پرونده سازی برای وی و همچنین مصادره یکی از وثائق او که در زمان مرخصی تودیع شده بود است.

ماه گذشته نیز دو تن از زندانیان خطرناک که مهره‌ی نهادهای امنیتی در زندان هستند دو بار به قصد قتل جعفر به وی حمله کردند که با دخالت دیگر زندانیان موفق به انجام کارشان نشدند؛ اما تهدید به قتل جعفر که در حضور مسئولین بند صورت گرفته بود، هیچگونه واکنشی از سوی مسئولین را به دنبال نداشت.

از دو شب گذشته که اعلام کرده بودند جعفر را به بیمارستان انتقال داده‌اند، خانواده وی اکثر بیمارستان های شهر را به دنبال او گشته‌اند؛ اما جعفر را نیافتند و دادیاری و اداره زندانها و مسئولین اوین نیز هیچگونه خبری از مکان جعفر به آنها نمیدادند تا آنها را از نگرانی خارج کنند. نهادهای امنیتی در این دوره تمام امکانات و حربه های مختلف را به کار بسته اند تا صدای این کارگر‌ زندانی را ساکت کنند و اکنون نیز با این اقدام کمر به قتل و نابودی او بسته اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران اقدامات ددمنشانه‌ی سیستماتیک علیه جعفر عظیم زاده را به شدت محکوم مینماید و اعلام میکند که چنانچه هر اتفاقی برای جعفر عظیم زاده بیافتد مسئولیت آن بر عهده نهادهای امنیتی ‌و کل دم و‌ دستگاه قضایی و دولتی است و ما قطعاً ساکت نخواهیم نشست. همچنین از تمامی کارگران و نهادهای حقوق بشری در داخل ایران و در سطح جهان میخواهیم تا متوجه خطرات جدی علیه جعفر عظیم زاده باشند و نسبت به این وضعیت به هر شکل ممکن اعتراض نمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران   ۲۸ امرداد ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!