«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۶, یکشنبه

ما ثروتمندترین کشور جهان را داریم! ـ بازانتشار

ایوان به وولودیا: به نظرم ما ثروتمندترین کشور جهان را داریم.

ـ چطور؟

ـ  چون نزدیک به شصت سال است که همه در حال دزدی هستند؛ ولی هنوز هم چیزی برای دزدیدن هست!

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:   ب. الف. بزرگمهر

 https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/01/blog-post_247.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!