«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۲, چهارشنبه

گناه از گلوله نیست ...

تقصیر گلوله نیست

دنیا

نقطه به نقطه

از دید تفنگ

در حکم دشمن فرضی است

و سربازان

نفس‌ها را

با چشم‌انداز دوربین

تنظیم کرده‌اند


با این حساب

این که تعداد گلوله‌ها

چند برابر آدمهاست

بوی باروت گیراتر از هر شراب خانگی است

و بهترین تفریح سربازان خسته

فوت کردن توی پوکه‌های خالی است

کاملاً طبیعی است


این نوشته‌ها شاهدند

که بُرد هیچ تفنگی

به آرزوی این که روزی تفنگ نباشد

نخواهد رسید

روزی که سربازان جهان

خشاب‌هایشان را

رو به آسمان

خالی کنند

و سلاح‌ها را

در آب‌های آزاد

به خاک بسپارند.

نعمت باقری

برگرفته از «تلگرام» (برنام را با اندکی دستکاری از متن برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!