«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲۷, دوشنبه

فرمودند کَاَنَّهُ خودمان هم دزدیم و نمی دانیم! ـ بازانتشار

اکبر طبری، تنها یک پوشش بود؛ ما که قرار نیست تنها آفتابه دزدها را بگیریم. به آقا که گفتیم، فرمودند کَاَنَّهُ خودمان هم دزدیم و نمی دانیم!

از زبان دژخیم زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷:  ب. الف. بزرگمهر  سوم مهر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/09/blog-post_6.html

زیرنویس تصویر:

«... در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت آور است؛ از آپارتمان‌های ششصدمتری گرفته تا ویلا‌های چهارهزارمتری در شمال که در نوع خود کم نظیر است.» از گفته های دژخیم زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و رییس کنونی قوه ای پوشالی به نام «قضایی»، برگرفته از «فرارو»، سوم مهر ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!