«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۶, پنجشنبه

بزرگ شدی با مَمِه ی بچه ها بازی نکنی ها ـ بازانتشار

بیا مَمَد مَمِه ی منُ بخور.* بزرگ شدی با مَمِه ی بچه ها بازی نکنی ها؛ بگو خب!

ب. الف. بزرگمهر  ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/10/blog-post_19.html

* کودک در این سن و سال به پیروی از مادر که هر چیز خوراکی را مَمِه می نامد، هر آت و آشغالی که بدهان خود می برد یا در دهان کودک دیگری می نهد را مَمِه می پندارد؛ گرچه، این کودک تا اندازه ای دورنگر نیز هست که با چنان سن و سالی نمی خواند. ولی پیش می آید دیگر؛ مگر آن مردک الدنگ، سرش را از فلان جای ننه اش بیرون نیاورده، علی نگفته بود؟

اداره آمار بریتانیا [همان «انگلیسِ» گوش آشنا برای مردم ایران!] آمار سالانه ی دوست داشتنی ترین نام ‌های پسران و دختران آن کشور در سال ۲۰۱۷ را اعلام کرد. محمد و الیویا دوست داشتنی ترین نام‌ها برای پسران و دختران در لندن بودند.

برگرفته از تارنگاشت وابسته به امپریالیسم انگلیس: «بی بی سی» (۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷) که گوشه چشمی به رژیم سگ مذهب اسلام پیشگان در ایران نیز دارد (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!