«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۵, سه‌شنبه

این بار دیگر ما نیستیم که می گوییم رفتنی هستیم ...

این بار دیگر ما نیستیم که می گوییم رفتنی هستیم؛ دور و بری ها و نزدیک ترین کس و کارمان که تا همین چندی پیش هوای مان را داشتند، می گویند:
دیگر جایی برای ننه من غریبم بازی نیست؛ وخت بال بال زدنت رسیده و باید به جهان بالا نزد بوف بزرگ بروی! ما نمی دانیم اگر آن بالا برویم، چه پیش خواهد آمد؛ ولی خوب می دانیم که اینجا هنوز بوفی سر و زباندارتر و بابصیرت تر از ما نیافته اند که بتواند آسمان و ریسمان و اینا را بهم بدوزد و در چشم بهمزدنی مشکلات جنگل را جل کرده، سر بکشد. برای همین، هر اندازه که این زبان درازها ما را کیش کنند از جای مان جُنب نخواهیم خورد: کچا از اینجا بهتر؟!   

ب. الف. بزرگمهر   یکم تیر ماه ۱۴۰۳

***

هنوز هم نرفته ایم ... ـ بازپخشش

نزدیک به دو سال می شود که آن سخنان ناگوار را بر زبان راندیم و اشک در چشمان مان نشست. از شما چه پنهان، نزدیک بود بُغض مان هم بترکد؛ ولی چکار باید کرد؟! گویا الله، من و این کلاغ سیاه مچاله که دیگر کمرش هم تا شده را برای این جهان ساخته و در اندیشه ی بردن مان به آن جهان نیست. هر جا بلدرچین یافتید، برایمان بفرستید؛ اگر خودش را هم نیافتید، تخمش هم خوب است. التماس و دعا!

ب. الف. بزرگمهر     ششم شهریور ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/08/blog-post_526.html 

***

انشاء الله، امسال دیگر می رویم!

پیشاپش هم می گوییم که نیازی به هیچگونه مراسم و اینا نداریم؛ علی ایّحال، اگر خواستند مراسم هم بگیرند، اشکالی ندارد ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۹ اسپند ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/03/blog-post_90.html

***

همین سال پیش بود که گفتیم  ...

همین سال پیش بود که گفتیم ما دیگر تا آغاز سال نو نمی مانیم و رفتنی هستیم؛ ولی قسمت نبود و خدا نخواست که برویم. خودمان هم دیگر چشم مان از سخنان گُهربار خودمان آب نمی خورد. گوش شیطان کر از هنگامی که با فرمانروای جنگل روی هم ریخته ایم، حال مان بهتر هم شده است ...

ب. الف. بزرگمهر    ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/02/blog-post_98.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!