«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۸, جمعه

شایان درنگِ هواداران پرورش گوشتِ های دَمِ توپِ آینده

شایان درنگِ هواداران ایستارگرایی (سُنَّت گرایی) بویژه هواداران روسی آن:
پنگوئن ها نیز ایستارهای خود را پاس می دارند؛ تا پایان زندگی با جفت خود می مانند بی آنکه به کون و کَپَلِ جفت دیگران چشم بدوزند؛ بچه هایی آرام، سربزیر و حرف گوش کن می پرورند؛ ولی آن ها را به هیچ بهانه ای به جنگ با پنگوئن های جاهای دیگر برنمی انگیزند. جنگ آن ها برای زنده ماندن و پیگیری زاد و رود خود، تنها با جهانِ جانداران ریز و درشتی چون ماهی ها در اُکیانوس پیرامون خود است.

ب. الف. بزرگمهر   هشتم تیر ماه ۱۴۰۳

زیرنویس پرتور:

بچه ی خوب و حرف گوش کنی باش! مبادا بچه پنگوئن های دیگر را نوک بزنی و زخمی کنی!

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!