«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۲۹, سه‌شنبه

من و این یکی خواهر مقدس می خواهیم دستی به سر و گوشش بکشیم ... ـ بازپخشش

آخِی! این آقا بیشعورتان را چقدر با این هسته ای و اینا خسته اش کردید؟! چند روزی بفرستیدش پیش ما. نترسید! اینجا از دشمن و اینا نشانی نیست. من و این یکی خواهر مقدس می خواهیم دستی به سر و گوشش بکشیم و کمی هم شده، انرژی غیرهسته ای بهش بدهیم ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷

 https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/06/blog-post_27.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!