«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۳, یکشنبه

به این می گویند: غوز بالا غوزی لاینحل! ـ بازپخشش

مشکل ما که یکی دو تا نیست و هر اندازه هم از اینگونه جلسات برگزار کنیم، بجایی نمی رسیم. آقا هم بحمدلله دیگر چون گذشته پافشاری نمی کنند و دست شان آمده است که هیچ کاری نمی شود کرد؛ تنها می توانیم سرعت اَنترنت را مهار کنیم؛ ولی آن ها را که نمی شود گرفت؛ حتا زمان پیش از اَنترنت هم اینجور بود؛ ما خودمان دو سه تایی از این ها در عمرمان دیده ایم و البته هر بار ترس برمان داشته بود؛ تنها یک بار که جنّ مادینه ی جمیله ای با چشمان درشت و کون و کپل و ممه های گُنده دیدیم، کمی ترس را کنار گذاشتیم و دست دراز کردیم که بگیریمش؛ ولی هوارکنان، چنان به سرعت برق و باد گریخت که دل مان ریخت و از گناهی که کرده بودیم، پشیمان شدیم و توبه کردیم. البته ماجرا را برای خانم والده هم جور دیگری گفتیم که اسباب دردِ سر فراهم نشود. حالا از آن موقع هم بدتر است. آن تو هستند و بر ضدّ ما توطئه می کنند و می نویسند و شعارهای ضدّ اسلام سر می دهند؛ ولی چگونه می شود آن ها را گیر انداخت، کسی نمی داند. از همه بدتر، شمارشان نیز هر روز افزوده می شود و حتا برخی از جنّ های نامدار مسلمان مانند «جعفر جنّی» که بعدها تغییر نام داد و شد «زعفر جنّی» از ما رویگردان شده به لشکر استکبار و جبهه ی دشمنان ملحق شده اند. خوب به این می گویند: غوز بالا غوزی لاینحل!

حالا بیا «گروه اندیشه ورز» راه بینداز و مشتی کور و کچل و کون تغار در آنجا بگمار تا چاره ای بجویند؛ مگر توفیر می کند؟!

از زبان کلاغ مچاله رهبری و نظام:  ب. الف. بزرگمهر   هشتم بهمن ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/01/blog-post_621.html

«هیات اندیشه ورز در اجلاس عمومی مجلس خبرگان رهبری و با حضور ۸۸ نفر از اعضای این مجلس در اسفند ماه انتخاب خواهند شد و بعد از اینکه آیین نامه ها و راهکارها نوشته شد فعالیت شان را آغاز خواهند کرد ... من به عنوان سخنگوی هیات رئیسه نمی توانم از این نکته غلفت کنم که همه اعضای جلسه از فضای مجازی نگران بودند. اعضای مجلس خبرگان رهبری به صراحت اعلام کردند که فرماندهی این اغتشاشات دست فتنه گران فضای مجازی بود.»

گفته های «نشانه خدا» کون تغار: احمد خاتمی، پس از پایان سومین نشست هیأت رئیسه «مجلس خبرگان» با کمیسیون های داخلی این مجلس در میان خبرنگاران، «خبرگزاری پشم و شیشه»  پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!