«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۱۸, جمعه

... تنها برای آنکه با تخم هایش بازی نکند ـ بازپخشش

... تنها برای آنکه با تخم هایش بازی نکند*

ب. الف. بزرگمهر   سوم فروردین ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/03/blog-post_365.html

* یکی از آیه های گمشده یا بگمانم ربوده شده از کتابی آسمانی ـ ریسمانی:
... و خدا تسبیح را برای پرهیزکارترین پیروانش آفرید تا بهنگام آسایش با تخم های شان وَر نروند؛ و خدا بر همه چیز آگاه است.

پَرتور: کلاغ کون دریده ی افغانی در یکی از دورِ هَمی های تن به ننگ مزدوری «یانکی» ها دادگان افغان تبار

پی افزوده:

... و این ننگِ مردم افغانستان، بهنگام فرار با بالگرد آنچنان پول (بیگمان دلار و یورو و نه پول ملی!) در چندین و چند چمدان جا داده بود که دیگر برای واپسین چمدان یا چمدان ها جا نبود و گویا از بس فشار داده بودند، درِ یکی از آن ها گشوده شده و پول های انباشته روی هم بیرون ریخته بود؛ و این تنها پول توجیبی این کلاغِ کون دریده بود که سرراست با خود به یکی از شیخک نشین های درون یا پیرامون شاخاب پارس ("سوییس" همان دور و برها!) می برد؛ سرمایه های بس بزرگ تری دزدیده شده از مردم بی چیز افغانستان، سال ها در بانک های «یانکی» ها و جاهای دیگر برای روز مبادا انباشته شده بود.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!