«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ خرداد ۲۸, دوشنبه

مگر توده های مردم ایران، مغز خر خورده اند که تفاوت میان امتیاز با زیان را درنیابند؟! ـ بازپخشش

به نوشته نیویورک تایمز، محمد جواد ظریف به مقام های باختری گفته که مهار تندروها در تهران نیازمند توازنی حساس است. او گفته می ترسد که هر چارچوبی که امتیازات ایران را به طور مشخص آشکار کند، می تواند بهانه ای برای از میان بردن توافق دربرگیرنده ی پایانی به دست تندروها بدهد. (با اندک ویرایش و پارسی نویسی از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

«در آستانه از سرگیری مذاکرات، آمریکا می گوید خواستار ”تعهدات ملموس“ خواهد شد»، «بی بی سی»، پنجم فروردین ماه ۱۳۹۴

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2015/03/150323_u04_whitehouse_irandeal

اگر سخن آن روزنامه درست باشد و «بی بی سی» نیز آن را بی هیچ کژدیسگی بازتاب داده باشد، مگر «تندروها» تا آن اندازه مغز خر خورده اند که تفاوت امتیاز با زیان را درنیابند؟! نه! سخن بر سر هیچگونه امتیاز و برتری ایران نیست و ترس وی نیز از «تندروها» نیست که از آن به عنوان سرپوشی برای مردم فریبی سود می برد. چون روز روشن است که این ایرانی تبار خودفروخته به همراه آن رهبر نابکار و رژیم پوشالی اش از آگاه شدن توده های مردم ایران از آن به اصطلاح «امتیازات ایران» ترسِ مرگ دارند.

ب. الف. بزرگمهر   هفتم فروردین ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/03/blog-post_182.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!