«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۱۱, شنبه

خلیفه ای سوار بر بوزینه که آدم شکار می کند! ـ بازپخشش

بچه بزایید تا از آن ها بوزینه هایی گوش به فرمان پرورش دهیم!

«آوند سیمین زرکاری شده ای از یادبودهای شاهنشاهی ساسانیان که در دیرینکده (موزه) بریتانیا در شهر لندن نگهداری می شود .در این آوند، شاپور دوم ساسانی (شاپور بزرگ) سوار بر گوَزنی، سرگرم شکار گوَزن است.»

از «گوگل پلاس» با بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

متن را که می خوانم و به تصویر نگاهی می اندازم از خود می پرسم:
نگاره ی وی را چگونه نقش خواهند زد؟ خلیفه ای بر دوش گوریلی انگوری یا بوزینه ای بزرگ که با چوبدست دراز خود، آدم شکار می کند؛ و در پیرامون وی شمار نه چندان کمی بوزینه های ریز و درشت که هر آن چشمی به خلیفه و چوبدستش دارند تا هیاهوکنان به همان سو یورش ببرند:
بچه بزایید تا از آن ها بوزینه هایی گوش به فرمان پرورش دهیم! 

ب. الف. بزرگمهر     ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_854.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!