«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۱۴, سه‌شنبه

بگذارید اجابت مزاج کنیم؛ انشاء الله «حق الناس» آماده خواهد بود

ـ آقا قربانت گردم! میلیون ها «عوام النّاس» نه نان دارند؛ نه آب و نه کار و بارِ درست و درمان. تا آنجا که به یاد می آورم، زمانی دورتر در سخنانی شورانگیز و بصیرت افزا از «حق النّاس» و پاس و سپاس رای مردم و بایستگی شرعیِ گردن نهادن به آن بر زبان رانده بودید؛* آیا رای دادن مردم در این یا آن گزینش کشوری با رای شان در خیابان ها و کارخانه ها و بتازگی در «ذوب آهن اسپهان» که حق و حقوق خود را خواهانند از سرشتی جداگانه برخوردار است که آن یک را باید پاس داشت و این یک را نه؟ بیگمان در جریان دستگیری ها و سرکوب های خیابانی و جلوگیری از گردهمایی های «عوام النّاس» هستید. آیا نباید حق و حقوق شان را پاس داشت و به کار و بارشان که در دست تنگی افتاده اند، رسیدگی نمود؟

ـ بله! باید رسیدگی نمود و بی درنگ نیز باید این کار را کرد؛ ولی پیش از پاسخ به پرسش های جنابعالی، شما که رفیق دود و دَم مایی و افزون بر همه ی حق و حقوق های دیگر، حق دود و دَم تان نیز بحمدلله روبراه است، گویی در دلسوزی دستِ «مادر ترزا» را از پشت بسته و از خود ما نیز دلسوزترید؟! «حق النّاس» که به آن اشاره نموده و روی آن انگشت نهاده اید به اقتضائات زمان بستگی دارد؛ بصیرت نهفته در «حق النّاس» که آن هنگام بر زبان آوردیم، تشجیع «عوام النّاس» که هنوز ناچاریم از آن ها با نام «مردم» یاد کنیم، برای آمدن هر چه بیش تر و پُرشورتر پای صندوق های رای و نشان دادن آن به «جامعه جهانی» بود؛ بصیرت این هنگام دیگر نه از زبان یا جای دیگرمان که از گرز و چماق و اینا بیرون می آید تا کمی آدم شوند و بجای فریاد «بیشرف! بیشرف!» که چندین سال پی در پی در خیابان ها سر دادند، در برابر قانون های الهی سر فرود آورند و راضی به رضای خدا باشند. خوب! ما هم از بس بلدرچین و تخمش را خورده ایم، یبوست مزاج گرفته ایم؛ بگذارید اجابت مزاج کنیم؛ انشاء الله «حق الناس» آماده خواهد بود.

گفتگوی پندارآمیز پای منقلی «کیر خر نظام خرموش پرور» با کیف بر پیشین «عُلیاحضرت مُخَدّره» و رفیق دود و دَم کنونی:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲

* رأی مردم به معنای واقعی کلمه «حق الناس» است و مراقبت از رأی هر ایرانی، «واجب شرعی و اسلامی» است و هیچ کس حق ندارد در این امانت خیانت کند؛ ضمن اینکه «نتیجه آرای» مردم نیز مظهر کامل حق الناس است و همه باید در مراقبت و دفاع از آن تلاش کنند.

از بیانات رودل برانگیز «کیر خر نظام خرموش پرور»، هژدهم شهریور ماه ۱۳۹۴

زیرنویس پرتور:

بگذارید اجابت مزاج کنیم؛ انشاء الله «حق الناس» آماده خواهد بود.

 

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!