«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۱۶, پنجشنبه

میهن او همین کاخ است

پرچانگی های کوفته قِلقِلیِ چچنی با همپالکی خود

 

ـ ببین در یک آبخُست فسقلی چه کاخ گنده ای برای خودش بر پا کرده: «قصرالوطن»! میهن او همین کاخ است. پایگاه هوایی آمریکایی ها هم جایی همین دور و برها باید باشد؛* دیگر کسی می ماند؟

ـ خوب! به پوتین چه رهنمودی خواهی داد؟

ـ او خودش همه چیز را بهتر از من می داند؛ مرا بیش تر برای سر و گوشی آب دادن و سنجش آب و هوا با خود آورده است. بیش تر دوست دارم ببینم در اینجا نیز کتاب آسمانی مان را در آغوش خواهد گرفت یا نه؟ بختی دست دهد، باید برایش «سوره ی بقره» که خدا در آن از هر دری سخن گفته را بخوانم تا شیرفهم شود.

ب. الف. بزرگمهر ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲

 

۶ دسامبر ۲۰۲۳ ـ رمضان قدیروف، مهتر جمهوری چچن (راست) و رایزن مهتر جمهوری فدراسیون روسیه و نماینده ویژه مهتر جمهور فدراسیون روسیه در جستارهای آب و هوایی: «روسلان ادلگریف» در جریان گفتگوهای مهتر جمهور روسیه: «ولادیمیر پوتین» با «شیخ محمد بن زاید آل نهیان»، مهتر «امارات متحد عربی در کاخ قصر الوطن» (ابوظبی)

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

* «پایگاه هوایی الظفره» فرودگاهی رزمی «یانکی» ها در شهر «ابوظبی» («امارات متحد عربی»)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!