«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ دی ۳, یکشنبه

آن ها نمی خواهند شکست در میدان جنگ را پذیرا شوند

گفته های این روباه تبهکار اروپایی،* آمایش و زمینه سازی چنگ اندازی سرراست «ناتو» در جنگ درگیر شده ی کنونی، برای بسیج هر چه بیش تر شغال های ریز و درشت دیگر در راستای سیاست تبهکارانه ی دستگاه دیپلماسی «یانکی» هاست و جز این از هیچ آرش و مانشی برخوردار نیست. آن ها نمی خواهند شکست رزمجویانه در میدان جنگ که همزمان شکست سیاسی بزرگی برای شان است را پذیرا شوند.  

ب. الف. بزرگمهر   سوم دی ماه ۱۴۰۲

* «جوزپ بورل» در گفتگو با رسانه ای انگلیسی گفت:
«اگر ما با شتاب راه و روش خود را دگر نکنیم، اگر همه ی توانایی‌های خود را بسیج نکنیم، پوتین در جنگ اوکراین پیروز می شود ... نکته ی برجسته این است که ما برای جلوگیری از پیروزی روسیه در جنگ چه کاری می توانیم انجام دهیم. ما آماده ایم چه کار کنیم؟ آیا براستی آماده ی انجام هر کاری که بایسته است، هستیم؟ این پرسشی است که باید از خود بپرسیم.»

گزیده ای برگرفته از «چوب دو سر گُه»   سوم دی ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!