«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ آذر ۲۸, سه‌شنبه

سال دیگر از دولت تو به مرغی بازخرم! ـ بازپخشش

امیر اسماعیلی گیلکی که پادشاه طبس بود روزی از دروازه ی شهر بیرون آمد. یکی را دید که بزغاله ای داشت و به شهر می برد. امیر گفت:
این بزغاله را از کجا خریده ای؟

گفت: ای امیر خانه داشتم به این بزغاله ای بفروختم.

گفت: سرایی به بزغاله ای دادی؟

گفت: ای امیر سال دیگر از دولت تو به مرغی بازخرم.

از «عقدالعلی»

برگرفته از «واژه نامه ی دهخدا»

https://www.behzadbozorgmehr.com/2012/04/blog-post_148.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!