«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۲۱, شنبه

مبادا مرا خدای نکرده آدمی ناتو بدانی

ـ اینک که از دل و جان به من باورمندی (اعتماد داری)،۱ بیا و از خر شیطان پیاده شو؛ راه را باز کن و بگذار از فروش گندمه (غَلّات) ما هم سهمی داشته باشیم؛ دیگر کارَت نباشد،؛ خودم با «بایدن» گفتگو خواهم کرد تا او را هم از خر شیطان پیاده کنم. می دانی که او هم چون تو بزرگوار، بفهمی نفهمی به من باورمند است. درست است که ما هموند «ناتو» هستیم؛ ولی مبادا مرا خدای نکرده آدمی ناتو بدانی. نیای بزرگ مان: «عثمان» کمرم را بزند، اگر ریگی به کفش داشته باشم ...

ـ خوب! آن بار که به بهانه ی گفتگوی آشتی آمیز با دولت برآمده از کودتای امریکایی ـ انگلیسی سرمان را شیره مالیدی و زمان بس ارزشمندی را بزیان ما برای آن دولت پوشالی خریدی؛ این بار چه در سر داری؟ نمی دانی یا مرا تا این اندازه نادان می پنداری که می خواهی پایم را برای بار دوم در همان چاله ای بنهم که بار پیش نهاده بودم؟!۲ اینکه سهمی از فرآورده ی کار دیگران می خواهی بماند؛ ولی می دانی که در بنیاد خود (اصولا)، کسی که می تواند با هر دو سوی میدان جنگ و ستیز چنین هماوندی های نزدیکی داشته باشد، در ریگی به کفش داشتن و دورویی اش نبایدکم ترین دودلی بخود راه داد؟

راستی! نزدیک بود فراموش کنم؛ بگو ببینم برای چه دو پایت را در یک کفش کرده ای و می خواهی من برای دیدار با شما به ترکیه بیایم؟ من که برای این دیدار پیشگام نشده ام؛ درخواستِ خود شما بود و بهتر است که شما نزد ما بیایی؛ شیرینکاری های به انجام رسانده در واپسین نمایش «ناتو» در «ویلنیوس» را نادیده گرفته، مانند بارهای پیش در «سوچی» از شما پذیرایی شایانی خواهیم نمود. از این بهتر چه می خواهی؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ امرداد ماه ۱۴۰۲ 

پی نوشت:

۱ ـ «خبرگزاری ریانووستی»، دوشنبه ی گذشته با گواه گرفتن آگاهی رسانی در دولت ترکیه گزارش داد، «رجب طیب اردوغان:، مهتر جمهور ترکیه بر آن است که در دیدار با «ولادیمیر پوتین» خود را چون میانجی در کوشش برای پایان دادن به درگیری اوکراین بشناساند (معرفی کند). بگفته ی این خبرگزاری، «اردوغان» در این دیدار می خواهد «این نگره را پی گیرد که در جنگ هیچ برنده ای هستی  نخواهد داشت و در روند همزیستی آشتی آمیز (صلح) بازنده ای در کار نخواهد بود». او همچنین می خواهد خواستار آتش بس و آغاز گفتگوها میان «مسکو» و «کی یف» شود.

آگاهی رسان این خبرگزاری همچنین یادآور شد که رهبر ترکیه «تنها رهبر جهان» است که از «اعتماد  از دل و جان برخاسته ی «پوتین» و «ولادیمیر زلنسکی»، مهتر جمهور [پوشالی] اوکراین برخوردار است. او با هر دوی آنها هماوندی دارد و «هر کاری برای پدیداری همزیستی آشتی آمیز در آن سامان انجام می دهد.»

برگردان به پارسی گزیده ای برگرفته از «آرتی» به تاریخ ۱۶ امرداد ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ «الاغ هم دو بار دستش به یک چاله نمی رود »، «امثال و حِکَم» علی اکبر دهخدا:
«
یک بار شکست خوردن یا سر به سنگ آمدن در موردی ویژه، برای پند گرفتن آدمی بس است؛ به هر اندازه که نابخرد (کم عقل) و ناهوشمند باشد.»، زنده یاد احمد شاملو، کتاب کوچه، حرف الف، دفتر سوم (با اندک ویرایش و پارسی نویسی درخور از سوی اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!