«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۲۷, جمعه

نمونه ای کوچک از گوزپیچ شدن دَم و دستگاه دیوانسالاری «یانکی» ها

نمونه ای کوچک، ولی شایان درنگ از گوزپیچ شدن دَم و دستگاه بسیار گسترده و پرهزینه ی دیوانسالاری «یانکی» ها* که رفته رفته نابسامان تر و سردر گم تر شده و بگفته ای زشت و زیبا، سر و کونش با هم یکی می شود.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ امرداد ماه ۱۴۰۲

* «متیو هو» از بلندپایگان پیشین وزارت برونمرزی «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی» ها] در گفت و گَپی رسانه ای گفت که «واشنگتن» ارزیابی خود از نیروی رزمی روسیه را به شَوَند برآورد (نتیجه گیری) هایِ از سر ندانمکاری داده ها (اشتباه اطلاعاتی) نادرست ارزیابی (محاسبه) کرده است.

بگفته وی، داده پردازی (اطلاعات) آمریکایی ها بیشتر از سر ندانمکاری است و می توان آن را بگونه ای دستکاری کرد که با دستور کار سیاسی سازگار باشد. این بلندپایه ی پیشین افزود:
«شما به آنچه هازمان داده پردازی (جامعه اطلاعاتی) ما درباره ی نیروی رزمی روسیه به مهتر ستاد ارتش گزارش می دهد، نگاه کنید و سپس خودتان این گواهی ها (اسناد) را بررسی کنید؛ ناهمتایی هایی (تناقضاتی) را می بیید. این مَنتیکی (منطقی) نیست؛ یک برگ چیزی می گوید؛ برگ دیگر چیزی سر تا پا ناساز [با آن یکی] می گوید.

گزیده ای برگرفته از گزارشی در «چوب دو سر گُه»   ۲۷ امرداد ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم و افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!