«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۱۱, چهارشنبه

گربه ای فرجام اندیش چشم براه چگونگی پایان ماجرای درگیری با چندین سگ گرگی درنده

گفته های دوپهلوی این استاد چینی۱ در بهانه تراشی و ماسمالی سیاست دنبال شده از سوی امپریالیست ها برهبری «یانکی» ها تا اندازه ای یادآور زبانزد «من نبودم، دستم بود» است که برای آن تبهکاران جنگی چنین از آب درمی آید: «آن ها نبوده و نیستند که چنین تبهکاری هایی به انجام می رسانند؛ دست شان است» یا اگر با چشم پوشی و کمی خوش بینانه تر بگویم: ابزار دست شان: گروهبندی پوشالی سرهم بندی شده شان در اوکراین به چنین کارهایی دست می یازد!

از "کارشناس" مزدبگیری که کشورش سیاستی کژدار و مریز در هماوندی با رویدادهای اوکراین در پیش گرفته و وی نیز نان همان سیاست را می خورد، چه چشمی بهتر از این می توان داشت؟ سیاستی بر بنیاد کاسه بشقاب فروشی که از کنار درگیری روسیه با امپریالیست ها و مزدوران اوکراینی اش هم سود فراوانی از آن میان از خود روسیه که سرراست با زورگویان جهان درگیر نبردی جانفرساست، می برد؛ هم جیب خود را می انباید و چاله چوله های واماندگی تاریخی اش را با شتاب هرچه بیشتر پر می کند. درکنار این ها همچنان بازی دلربایانه ی «من بمیرم در غمت، از من چرا رنجیده‌ای؟»۲ را ـ گرچه گاهی همراه با توپ و تشرهای نرم و نازک ـ با «یانکی» ها پی می گیرد و همه چیز را زیر چشم دارد که «نه سیخ بسوزد، نه کباب»! رفتاری دودوزه که یادآور زبانزد پرآرش: «ببین باد از کدام سو می وزد تا به همان سو روانه شوی» است؛ درست بسان گربه ای که از روی درخت، چشم براه چگونگی پایان ماجرای درگیری خونین گربه ای چون خودش با چندین سگ گرگی درنده است.۳ تُف بر چنین سیاست کوته بینانه و رفتار دودوزه بازانه ای!

ب. الف. بزرگمهر    دهم امرداد ماه ۱۴۰۲

پی نوشت:

۱ ـ استاد دانشگاه امور خارجه چین گفت: تضمین های امنیتی ایالات متحده در مورد اوکراین مشابه ماده پنجم منشور ناتو نخواهد بود و به مشاوره محدود می شود. «لی هایدونگ» به «گلوبال تایمز» گفت: «حمایت امنیتی که ایالات متحده می‌تواند به اوکراین ارائه کند، جریان مداوم تسلیحات و کمک‌های متحدان است، اما «ضمانت‌های امنیتی» با توافقی مشابه ماده پنجم منشور ناتو فاصله زیادی دارد: به احتمال زیاد، آنها فقط شامل مشاوره، کمک و مشاوره امنیتی می شوند.»

«لی» خاطرنشان کرد که ماهیت «ضمانت های امنیتی» تلاشی برای تضعیف روسیه از طریق اوکراین است و نه تضمین واقعی امنیت کی یف. به گفته این پروفسور، این هدف ایالات متحده و ناتو در مورد مناقشه اوکراین است. وی افزود که کمک نظامی به کی یف به معنای مداخله مستقیم غرب در درگیری نیست. با این حال، اعزام نیروهای اتحاد می تواند به یک فاجعه برای همه کشورهای اروپایی به دلیل تهدید حمله هسته ای تبدیل شود.

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   دهم امرداد ماه ۱۴۰۲ (بختی برای ویرایش این گزارش نداشتم.  برجسته نمایی های بوم از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۲ ـ «گر من بمیرم در غمت، خونم بُتا در گردنت
فردا بگیرم دامنت، از من چرا رنجیده‌ای؟»  (شیخ اجل سعدی شیرازی)

۳ ـ بنیاد گرفته از زبانزد هلندیِ «de kat uit de boom kijken»

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!