«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۱۲, پنجشنبه

... هم آن آخوند و هم آن آدم بی ادب، هر دو درست می گفتند! ـ بازپخشش

می نویسد:
بسیاری نمی دانند که این گفته ی آقای مدرس: «سیاست ما عین دیانت ماست» در واقع از میان سخنرانی ایشان برداشته شده است. ماجرا از این قرار بود که ایشان با ناراحتی به حضار می توپند و از شیوه ی دیانت و دینداری ایراد می گیرند و با سرزنش می گویند:
«این دیانت ماست؛ سیاستمون هم عین دیانتمونه»

اینکه این جمله را برداشته و به سود خویش بکار برده اند، بماند؛ ولی راستی و زیبایی سخن ایشان از ماجراها و ستیزه های پس از انتخابات روشن شد!

از «گوگل پلاس» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر

... گرچه، همانجا بگمانم آدم بی ادبی بلند شده و به گویش اسپهانی گفته بود:
هر دو تاش هم تخمی اِس!

اینگونه بود که نطق آن آخوند پاکباخته کور شد؛ ولی به هر رو، در این سی و هفت سال آزگار، پیروانش، سخن وی را سبز کردند! به این ترتیب، روشن شد که هم آن آخوند و هم آن آدم بی ادب، هر دو درست می گفتند!

ب. الف. بزرگمهر نهم اسپند ماه ۱۳۹۴

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/02/blog-post_204.html

پی نوشت:

بد نیست به این مناسبت در اینجا یادی هم از میرزاده عشقی و سروده ی «باید رید»ش بکنیم؛ گرچه، ناگفته نگذارم، آنچه درباره ی مُدَرّس نوشته را چندان نمی پسندم؛ تاریخ است دیگر و این که تو آن را می پسندی یا نه به جایی از آن برنمی خورد!

ب. الف. بزرگمهر نهم اسپند ماه ۱۳۹۴

 ***

باید رید

بعد از این بر وطن و بوم و برش باید رید
به چنین مجلس و بر کر و فرش باید رید

به حقیقت در عدل ار در این بام و بر است
به چنین عدل و به دیوار و درش باید رید

آن‌که بگرفته از او تا کمر ایران را گه
به مکافات الی تا کمرش باید رید

پدر ملت ایران اگر این بی پدر است
بر چنین ملت و گور پدرش باید رید

به مدرس نتوان کرد جسارت اما
آن‌قدر هست که بر ریش خرش باید رید

این حرارت که به خود احمد آذر دارد
تا که خاموش شود بر شررش باید رید

شفق سرخ نوشت آصف کرمانی مرد
غفرالله کنون بر اثرش باید رید

آن دهستانی بی مدرک تحمیلی لُر
از توک پاش الی مغز سرش باید رید

گر ندارد ضرر و نفع مشیرالدوله
بهر این ملک به نفع و ضررش باید رید

ار رَود موتمن‌الملک به مجلس گاهی
احتراماً به سر رهگذرش باید رید 

زنده یاد میرزاده عشقی

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!