«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۳۰, دوشنبه

مادر بخاک سپرده شده ام از این الف بچه بهتر سرش می شد چه بگوید یا نگوید

به گزارش پوچ زیر بویژه برنام ناهمخوان با بوم آن اندکی باریک شوید! مشتی کلی گویی بیش نیست و حتا اشاره ای به آنچه کودک خردسال رژیم سگ مذهب دزدان اسلام پیشه ی همچنان فرمانروا بر میهن مان در پاسخ به «یانگ یی» بر زبان رانده، در برندارد؛ گویی کسی ـ بگمان بسیار، «کیر خر نظامِ خرموش پرور» ـ  به این کودن چنین اندرزی داده است؛ اندرزی که تنها این باره را دربرنمی گیرد:
«پسر جان، حساب کار را داشته باش! ایران نیست که چون فرمانده ی دهان گشاد سپاه، هر چه دل تنگت خواست، بگویی و ما را به نرمش قهرمانانه در برابر این و آن واداری؛ بهترین راه این است که همان سخنان کسی که با وی گفتگو می کنی را بزبان کژدم گزیده ات برگردانی و بازگویی؛ نه سیخ می سوزد؛ نه کباب»  

این گزارش پوچ را که می خواندم یاد مادر بخاک سپرده شده ام، افتادم که با همه ی رُک و پوست کنده گویی اش از این الف بچه ی رژیم پوشالی و سزاوار سرنگونی بهتر سرش می شد چه بگوید یا نگوید و در گفتگو همان سخنان بر زبان رانده شده از سوی دیگری را غِرغِره نمی کرد؛ زنی دلاور و دادخواه زحمتکشان و رنجدیدگان که چنانچه وزارتی نمایشی در جمهوری دزدان اسلام پیشه به وی پیشنهاد می شد، آن را بی برو برگرد زیر پا می نهاد و بسانِ همشهری دلاورش: «زینب پاشا»، چنانچه دستش می رسید، هر خرموشی را به کوبه ی گُرزی مهمان می کرد.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰  امرداد ماه ۱۴۰۲ 

***

چین و ایران در مورد موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از "فارس"، وزیر خارجه چین در گفت‌وگو با وزیر خارجه ایران اظهار داشت، چین مایل به ادامه همکاری با ایران برای مقابله با مداخلات خارجی، دفاع از حاکمیت، امنیت و توسعه منافع دو کشور است.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران در ادامه افزود:
«چین آماده ادامه همکاری با ایران و حمایت قاطع مرتبط با منافع اصلی است. دو طرف تمام تلاش خود را برای اجرای اجماع و پیشبرد تبادلات و همکاری‌ها در زمینه های مختلف به کار می‌گیرند. چین مایل به ادامه همکاری با ایران برای مقابله مشترک با مداخلات خارجی، مقاومت برابر زورگویی یکجانبه، دفاع از حاکمیت، امنیت و توسعه منافع دو کشور است.»

امیرعبداللهیان نیز به همتای چینی خود گفت:
«ایران برای توسعه مشارکت راهبردی همه جانبه با چین اهمیت زیادی قائل است و به دنبال حفظ مبادلات در سطح بالا با چین، تعمیق همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است.»

دو طرف همچنین در مورد موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند. وانگ با بیان اینکه تنها با از سرگیری اجرای کامل برجام می توان به طور اساسی موضوع هسته‌ای ایران را حل و فصل کرد و افزود که چین آماده است هماهنگی با همه طرف‌ها از جمله ایران را تقویت کند.

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۳۰ امرداد ماه ۱۴۰۲ (دانسته از ویرایش این گزارش پوچ خودداری ورزیده ام. برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!