«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۱۲, پنجشنبه

گرهی کور که دیگر با چنگ و دندان هم بازشدنی نیست

«اولکسی دانیلوف»، دبیر «شورای امنیت ملی اوکراین» [بخوان: «شورای ناامنی ملی سرزمینی تکه پاره»!] در گفتگویی رسانه ای گفت که کی یف «برنامه زمانی برای پاتک» ندارد ... هیچ کس جز خودمان نمی تواند برای ما درنگِ زمانی (ضرب الاجل) برآورد (تعیین) کند، پیش از همه ... دوم  اینکه هیچ برنامه ی زمانی (برای پاتک) از هستی برخوردار نیست. ما یک سامانه (سیستم) «ناتو» داریم ... و فرمانده با بدیده گرفتن کاریاهای دربرگیرنده (وظایف کلی) بر آن می شود (تصمیم می گیرد) که چگونه در یک سو یا در سوی دیگری کار و کنش (عمل) کند. (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۱۱ امرداد ماه ۱۴۰۱

... و فرمانده ی ما کسی کم تر از دُردانه ای یهودی نیست که پیش و بیش از آنکه از سیاست سر درآورد و گام در چنین راهی نهد که در هر گوشه و کناری از آن پوست خربزه انداخته شده، تلخک بازی و خنداندن های بیهوده و بیمایه برای سرگرم نمودن لایه های میانگین هازمانی را آزموده است. برای همین، گردانندگان پشت پرده ی «ناتو» که ما نمی دانیم چه کسانی هستند، وی را بهترین نامزد بالا کشیده شدن تا جایگاه ریاست جمهوری این کشور بلاگرفته یافته و در انجام آن کامیاب شدند. از همان هنگام، دُم وی و گروه پیرامون وی که خودم را نیز دربرمی گیرد به دُم «یانکی» ها گره خورد؛ گرهی کور که دیگر با چنگ و دندان هم بازشدنی نیست.* بماند که اینجا کسی تخم انجام آن را ندارد و بی درنگ یا پشت دستی می خورد و دشنام «دست خر کوتاه!» را بجان می خرد یا اگر سرسختی نشان داد، سرش را به باد می دهد و گناهش را هم بگردن روسیه می اندازند.

ناگفته ها از زبان این اولاغ مزدور «یانکی» ها:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ امرداد ماه ۱۴۰۲

* «الکساندر مارکوفسکی»، ستون نویسِ «امریکن تینکر» («American Thinker») در این گاهنامه یادآور شد که مِهتر «کاخ سپید» [بخوان: «کاخ روسیاه»!] در زمان گفتگو با «زلنسکی» در نشست سران «ناتو» در «ویلنیوس] در تاریخ ۱۲ ژوئیه با وی اینگونه شوخی کرد که اوکراین کنار واشنگتن «گیر کرده» و «واشنگتن» از کنار «کی یف» «هیچ جایی نخواهد رفت».  برگرفته از «چوب دو سر گُه»  ۱۰ امرداد ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!