«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مرداد ۲۸, شنبه

تو نیز چون دیگر تبهکاران جنگی، می خواهی در کنار گود نشسته، آتش آن را باد بزنی

تو نیز اینک دو پای جلویت در آن سرزمین بلاگرفته است؛* توده های مردم آلمان و جهان را تا این اندازه خر گیر آورده ای که چنین یاوه ای سر هم کرده ای یا خودت درازگوشی و نمی دانی؟

در پاسخی دوپهلو به پرسشی رسانه ای که آیا بیم درگیری کنشگرانه در جنگ برای آلمان هست یا نه، گفته ای که «آماج من جلوگیری از آن است؛ [و به همین دلیل] «هیچ سرباز آلمانی در اوکراین نیست و نخواهد بود» این بماند که همین را همچون «پرزیدنت بادبادی» پابگور در آنسوی اوکیانوس و دیگر تبهکاران جنگی تمرگیده در بالاترین رده های سیاسی باخترزمین دروغ می گویی و با دگرگون شدن روز و روزگار آنجا و چرخشی بسود نخشه های اهریمنانه ی همگی شما تبهکاران سزاوار مرگ، دو پای دیگرت را نیز در آنجا فرو خواهی کرد تا از سایرین جا نمانی. به هر رو در پیِ آن پاسخ فریبکارانه، افزوده ای:
با این همه، «برلین» دستیابی اوکراین به جنگ ابزارها را پی خواهد گرفت ... باختر زمین نمی‌خواهد درگیری به «جنگ میان روسیه و ناتو» دگردیسد.

بگو ببینم اولاغ (بجای اولاف)! آیا میان فرستادن «موشک‌های دوربرد تاروس» به آن سرزمین بلا گرفته با موشک های ساز و برگ یافته به جنگ ابزار هسته ای، کم ترین جداگانگی، جز آنکه این یکی شمار گسترده تری از مردم را به کشتن می دهد، می بینی؟

می بینی تا چه اندازه ای خودت را به خریت زده ای؟ تو نیز چون دیگر تبهکاران جنگیِ سزاوار مرگ در باخترزمین، می خواهی در کنار گود نشسته، آتش آن را باد بزنی. اینگونه نیست مردک بیشرمِ پدرسوخته؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ امرداد ماه ۱۴۰۲ 

* اولاف شولز، صدراعظم آلمان گفت که آلمان در درگیری اوکراین دخالت نخواهد کرد؛ اما به تامین تسلیحات کیف ادامه خواهد داد. این اظهارنظر در بحبوحه بحث عمومی در مورد اینکه آیا برلین باید موشک‌های دوربرد تاروس را به کی‌یف عرضه کند، بیان می‌شود.

در سخنرانی روز جمعه در رویدادی که از سوی گاهنامه ای برگزار شد، از شولز پرسیده شد که آیا خطری وجود دارد که آلمان «به طور فعال در جنگ شرکت کند»؟ او در پاسخ گفت که «هدف او جلوگیری از این امر است» و به همین دلیل است که «هیچ سرباز آلمانی در اوکراین وجود ندارد و نخواهد بود.»

صدراعظم گفت، با این حال، برلین به تامین تسلیحات اوکراین ادامه خواهد داد. وی افزود: هر تصمیمی در این زمینه با احتیاط و هماهنگی با متحدان اتخاذ شده است. به گفته شولتز، غرب نمی‌خواهد درگیری به «جنگ بین روسیه و ناتو» تبدیل شود.

گزیده ای برگرفته از گزارشی در «آرتی» به تاریخ  ۲۸ امرداد ماه ۱۴۰۲ و به پارسی برگردان شده به یاری «گوگل» که بختی برای ویرایش گسترده ی آن نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!