«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۳, جمعه

نهیبی ناسرراست برای دوباره ماهی گرفتن از آب گل آلودِ جنگ

به گزارش زیر اندکی باریک شوید! بیش از یکسال کلاه گشادی سر سردمدارانِ اگر نگویم نادان، خوش باورِ روسیه نهادند و درست هنگامیکه امپریالیست ها آتش جنگی در بنیاد خود برادرکُش را افروخته و با همه ی نیرو آغازیده بودند، همچنان از جریان یکسویه ی فرآورده های خام یا نیمه آماده ی روسیه نیز بهره می گرفتند؛ جریانی یکسویه که در زمینه های دیگری از آن میان، فروش کالاهایی برجسته چون اورانیوم همچنان پی گرفته می شود؛ کاری از دید من، بسیار نادرست از سوی روسیه که می تواند از یک یکِ این برترداشتی (امتیاز) های خود برای زیر فشار نهادن گرگ های امپریالیستیِ تشنه بخونِ هر آنچه از زیرساخت های سوسیالیسم بر جای مانده از ویرانه ی «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» به کارآترین شیوه ها بهره گرفته، آن ها را به واپس نشینی وادارد. به هر رو، آنچه در نیمچه گزارش شایان درنگ زیر چشم را می آزارد، نهیبی ناسرراست برای دوباره ماهی گرفتن از آب گل آلودِ جنگی است که تا اینجای کار، سود آن همچنان بجیب امپریالیست ها و نوکران پاچه ورمالیده و فرومایه ای چون این مارمولک باختر زمین رفته و دیگر کشورهایی از آن میان، برجسته تر و چشمگیرتر از همه، چینی های داد و ستدگر نیز بی آنکه کون شان را با شاخ گاو دراندازند، بسیار از آن بهره مند شده و می شوند. دانگ روسیه بویژه توده های مردم فروتن، شکیبا و دادخواه آن که تاکنون، کم و بیش به تنهایی در برابر فشار توان فرسای امپریالیست ها ایستاده و سر خم نکرده اند نیز جز دود چشم آزارِ تنگدستی، بی بهرگی و نگرانی برای آینده ی خود و جهان، بیش نبوده و نیست. در برابر چنین مردمی، چه در جمهوری سرفراز دمکراتیک خلق کره و چه روسیه ی همچنان مافیازده، سر فرود می آورم.

ب. الف. بزرگمهر   سوم شهریور ماه ۱۴۰۲ 

*** 

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی مهتر جمهوری روسیه، درباره ی دیدار «ولادیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان» گفت:
«این همدلی هست که این نشست بزودی برگزار شود ... این دیدار هم اکنون روند آماده شدن خود را می گذراند ...»

این داده که رهسپاری «اردوغان» به روسیه در آغاز ماه سپتامبر انجام خواهد شد از سوی یک آگاه (منبع) دیپلماتیک در آنکارا راست آزمایی (تایید) شد. وی روشن نمود (تصریح کرد) که گفتگوها «بگمان بسیار»، پیش از نشست «گروه ۲۰» که نهم تا دهم سپتامبر در هند برگزار می شود به انجام خواهد رسید. بگفته ی آگاهان روزنامه ی «ینی شفق» در دفتر مهتر جمهور ترکیه، رهسپاری بگمان بسیارِ (احتمالی) اردوغان به روسیه برای دستیابی به همداستانی (توافق) بر سر «داد و ستد گندمه (غلات)» بسیار با ارزش (مهم) است. این روزنامه روشن نمود که آنکارا راه های جایگزین را بدون بازاندیشی (تعامل) با روسیه «نادرست» می داند. «آکیف چاغاتای قلیچ»، رایزنِ مهتر جمهور ترکیه رهسپار اوکراین می شود و پیش بینی می شود که «هاکان فیدان» وزیر برونمرزی ترکیه به اوکراین و روسیه رهسپار شود.

گزیده ای برگرفته از «چوب دو سر گُه» به تاریخ سوم امرداد ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!