«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۱۲, پنجشنبه

کاری می کنید که من هم از اون دستمال سفره ها سرم کنم ... ـ بازپخشش

به من که کارهای آنچنان بدی هم نکرده ام، می گن حق نداری خودتُ ببخشی!* چطور اون آخوند چُسی با اون دستمال سفره ی گُنده که به کله ش می بنده و هر روز ده تا گند و گه ببار میاره، اگه خودش هم خودشُ نبخشه، خدا می بخشدش؟ اونوقت من حق ندارم؟! کاری می کنید که من هم از اون دستمال سفره ها سرم کنم؛ اونوقت نه نیازی به این مالرِ توله سگ هست، نه نیازی به اینکه خودمُ ببخشم؛ گیریم که بند تنبانم کمی شُله و گاهی کار دست خودم میدم! خوب! این به خودم مربوطه و از اون گذشته، خودتون هم شناگرای ماهری هستین که آب پیدا نمی کنین و به من رشک می برین. شاید هم زیرآبی می رید و کسی نمی دونه. دل تون می خواد به همین وزیر امور خارجه ی تازه که پیش تر توی سازمان «سیا» و اینجاها خبرچینی می کرده، بگم ته و توی کار همه تونُ دربیاره؟!

از زبان لات بی سر و پای «یانکی»:   ب. الف. بزرگمهر  ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/06/blog-post_10.html

* رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ خرداد گفت دونالد ترامپ نباید خود را ببخشد ... پل رایان در پاسخ به این پرسش که آیا دونالد ترامپ، از دیدگاه قانون می‌تواند خود را ببخشد، گفت: «من پاسخ حقوقی به این پرسش را نمی‌دانم؛ ولی او نباید چنین کاری بکند. هیچکس فراتر از قانون نیست.»

«رابرت مالر»، بازرس ویژه، سرگرم بررسی پیرامون گمانه ی گاوبندی در گروهبندی انتخاباتی لات بی سر و پای «یانکی» با مافیای روسیه در سال ۲۰۱۶ است. لات بی سر و پا روز دوشنبه ی گذشته در «توییتر» خود در این باره نوشته بود:
«همانگونه که حقوقدانان بسیاری گفته‌اند، هوده ی بی برو برگردِ من است که بتوانم خودم را ببخشم؛ ولی هنگامی که کار نادرستی نکرده ام، چرا  باید این کار را بکنم؟!»

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۷ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!