«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

بله! جای هیچگونه شگفتی نیست؛ آسیاب به نوبت!

بله! جای هیچگونه شگفتی نیست؛* آسیاب به نوبت!

از زبان آن سازمان ناتو**:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰

* در سال ۲۰۲۰ ، هزینه های پایداری (دفاعی) «ناتو» به ۰۹/۱ تریلیون دلار سر زد و همچنان افزایش می یابد.

دبیر کل «سازمان تبهکار ناتو»: «استولتنبرگ»، روسیه را به «رفتار یورشگرانه» در ماه مارس ترسایی بزهکار شناخت و به آگاهی رساند که [روسیه] باید کردار  خود را مهار کند؛ و به همین شَوَند، «ناتو» به بهبود یگانگی و افزایش بودجه ی خود نیازمند است. در هفتادمین سالگرد بنیانگزاری «ناتو»، وزارت بیرونی (خارجه) روسیه به آگاهی رساند که چنان سیاستی، تنها به افزایش همچشمیِ جَنگالی (تسلیحاتی) جهانی می انجامد و بسیار شگفت بدیده می آید.

بیانیه ی وزارت امور بیرونی در این باره، چنین یادآور می شود:
«هفتاد و دو سال پیش، در چنین روزی ꞌناتوꞌ پدیدار شد تا ꞌهمزیستی آشتی جویانه (صلح) را پاس داردꞌ. امروز، این سازمان [باید] در برابر بمباران یوگسلاوی، یورش به عراق و کنش هایی که لیبی را در تاریکی فرو برد، پاسخگو باشد ...»

گزیده گزارشی بسیار شلخته، برگرفته از «اسپوتنیک» ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز همه جا از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

** واژه ی «ناتو» در اینجا به آرش «ناکس» بکار رفته است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!