«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

وختی در برجام همه چیز پیش بینی شده ...

علی شمخانی، دبیر «شورای‌ عالی امنیت [جان ننه شان] ملی»، نیمروز سه ‌شنبه در «توئیتر» نوشت: «فارغ از اینکه اروپا، اراده یا توان مجاب ‌سازی آمریکا برای لغو یکباره ی همه تحریم‌ ها و بازگشت واشنگتن به تعهدات خود را داشته باشد یا نه، امکان ورود ایران به مذاکرات فرا برجامی تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت. (برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰)

کم و بیش همین سخنان برجسته نمایی شده در برگرفته ی بالا را چند سال پیش، یکی از دروغگوترین نخودچی کشمش های مادربخطای نظامِ سگ مذهب به نام عباس عراقچی بر زبان رانده بود که اگر آن را با آنچه براستی رخ می داد و سنگ بنای آن نیز از سال ها پیش تر با سه کشور امپریالیست اروپای باختری آغاز شده بود، سنجیده و در ترازو نهیم، چنین از آب درمی آید:
وقتی در برجام همه چیز پیش بینی شده، دیگر فراتر از آن چیزی برای گفتگو نمی ماند!

به این ترتیب، در رویه ی داستان، دروغی در کار نیست؛ با این جداگانگی که اگر این یکی گاگولی بیش نیست و خنگی از چهره و چشمان کونِ خروسی اش می بارد، آن یکی دروغپردازی حرامزاده است و چه بسا این سخنان را همو بر زبان این گاگول بالله نهاده باشد:
اینجوری که بگی، دیگه دشمن خدا نیستی و گناهی از تو سر نزده که بخوای پاسخگوی کسی باشی! 

شیره مالی به سر خود و آن دیگری و توده ی مردم و خود آ خدا!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!